Møde i XMO-brugerforeningens bestyrelse 16/8 2018

 1. Til stede: Eva H., Heidi, John, Fred, Tyge og Robert. Afbud: Eva S.
 2. Referent: Tyge
 3. Seneste referat: godkendt
 4. Medlemsaktivitet: Tyge finder tallene frem
 5. Hjemmeside og brugerkartotek:
  1. Brugerkartoteket overtages af Eva H – Tyge gør klar
  2. Hjemmeside overtages af Eva S. og Robert
 1. John inviteret til 3 workshops hos Medcom vedr. intelligent indbakke. John kan ikke 10/9. Fred tager med, Robert kan evt. springe til, hvis Fred bliver forhindret.
 2. Samarbejdsaftalen med CGM kører videre uændret, der er sendt faktura, som CGM har betalt.
 3. Planlægning af årsmøde, som afholdes 15/3-19: Fred foreslår tema om, hvordan XMO kan understøtte/lette arbejdsopgaverne, som opstår, når hospitalerne afslutter flere og flere ptt. til almen praksis.

Forslag om oplæg fra CGM om hvad de arbejder med (som sædvanlig) men også en anden (f.eks. PLO/Niels Ulrik Holm eller en fra ”Fremtidsinstituttet”).

Forberedelsesmøde hos Robert mandag 29/10 kl. 17.30, spisning kl. 20

 1. Hvem har ansvaret, når XMO ikke fungerer efter opdatering af MPLS? Kan tages op på møde med CGM.