2013-Rasmus KroghRasmus Krogh
Formand. Softwaremedansvarlig

Lægerne Østerbro
Østerbro 5, st., 7800 Skive
Tlf.: 9752 0900

XMO V8 på lokal server

Indtrådt i bestyrelsen april 2013. Arbejder i en kompagniskabspraksis, hvor vi er 4 læger og 6 ansatte. Bruger af Æskulap/XMO siden 2006. Medlem af bestyrelsen i Skive, Salling, Fjends Lægeforening. Jeg håber på et godt samarbejde med CGM, så brugernes ønsker i vidt omfang kan påvirke den fremtidige udvikling af XMO. Brugerforeningen skal gerne kunne bidrage så konstruktivt, at CGM mærker, at vi er helt uundværlige. Bestyrelsen skal gerne, i medgang og i modgang, være i tæt dialog med almindelige XMO-brugere, så vi kan fornemme brugernes ønsker, og så vi kan være en kilde til troværdig og brugbar information.


240x320John RosenbergJohn Rosenberg
Softwareansvarlig

Vesterbro Lægehus
Amerikavej 15 C, 1756 København V
Tlf: 3325 3328

Jeg har IT som ansvarsområde i vores 4-mands praksis på Vesterbro i København. Vi skiftede til XMO april 2014, og i kølvandet af skiftet har der været mange udfordringer som vi i dialog har løst(nogle af) sammen med CGM og deres folk. Dette arbejde, dialogen om at gøre XMO til et endnu bedre og brugbart værktøj i vores hverdag, betyder meget for mig og, dette kunne jeg godt tænke mig at investere noget af min tid i!
Jeg mener ikke det perfekte system findes, men hvis vi formår at arbejde tæt sammen med de folk som skriver programmet, viser dem hvordan vi bruger det bedst, har vi en bedre mulighed for at få Danmarks bedste læge system. Derfor stillede jeg op til valg i brugergruppens bestyrrelse, og forventer at arbejde sammen med bestyrelsen XMO og de øvrige aktører vi har på banen for at optimere XMO.


240x320Eva HenriksenEva Henriksen
Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf.: 4753 2222

Kompagnon i Jægerspris Lægecenter pr. 1/1-14. Som nynedsat praktiserende læge er der mange udfordringer i det daglige.  Jeg har derfor brug for et it-system der hjælper mig til at skabe overblik både over min arbejdsdag og over mine patienter. Et system der støtter og hjælper mig i den kliniske hverdag. Jeg har brug for et system uden fejl (i den ideelle verden) og et system der følger med tiden og arbejder med fremadrettede løsninger. Gerne et system der er lidt forud for sin tid. Jeg er trådt ind i brugerforeningen bestyrelse for at være med til at præge udviklingen af et sådan system.


_Fred Hersboel 240320Fred Hersbøll
Softwaremedansvarlig. Kursusudvalget

Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf.: 4753 2222


Tyge FoghTyge Fogh
Webmaster. Kasserer

Lægehuset Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 204, 3520 Farum
Tlf.: 4495 4545

XMO V8 på lokal server

Medlem af bestyrelsen eller hangaround siden 2007. Mest lavet medlemsblad og hjemmeside.
Nu også kasserer. Mest fordi jeg gerne vil have en foreningshjemmeside med nyheder, foreningsstof og selvbetjening for medlemmerne samme sted. Det bliver det kommende års projekt. Og så synes jeg vi må gøre en indsats for at få flere med i foreningen.


_Karen Margrethe Bjerre 240320Karen Margrethe Bjerre
Suppleant

Lægehuset – Praksiscenter Mors
Doktor Lunds Vej 2B, Øster Jølby
7950 Erslev
Tlf: 9776 2323


240x320Peter BystrupPeter Bro Bystrup
Suppleant

Arden Lægehus
Blåkildevej 16, 9510 Arden
9856 1400