Hvorfor får jeg mails fra XMO Brugerforening?
Fordi du er medlem af XMO Brugerforening og din mailadresse står i foreningens medlemskartotek. Punktum.
XMO Brugerforening udsender med uregelmæssige mellemrum mail til alle medlemmer.
Mail skal betragtes som foreningens medlemsblad og kan indeholde vigtige og obligatoriske informationer til medlemmerne.
Mails udsendes derfor uden undtagelse til alle medlemmer. Du kan ikke blive fri.

Men…
Nej, du kan ikke blive fri, selvom du anmoder herom. Du kan i stedet indstille din mailklient til at betragte mails som spam. Så blive de automatisk sorteret fra.
Du kan også melde dig ud af XMO Brugerforening. Det vil jeg selvfølgelig ikke anbefale. XMO Brugerforening har været og er stærkt medvirkende til at XMO udvikles i en brugervenlig retning. F.eks ville den kaotiske overgang fra V7 til et nu ganske velfungerende XMO V8 have været endnu værre uden brugerforeningens medvirken. Så tænk dig om før du vælger at spare 900kr om året.
Nogle medlemmer aner ikke de er medlem, men er blevet det fordi et eksisterende medlemskab er fortsat med ændret navn eller det bare er forsvundet fra erindringen i årenes løb. Modtaget mail? Du er medlem.
Mails videresendes af og til automatisk fra andre adresser, videresendes af mere eller mindre velmenende kolleger, ægtefolk deler postkasse…
Det medfølger af og til henvendelser fra mennesker der vitterligt ikke er medlem af XMO Brugerforening.
Men prøv først selv at finde ud af hvad der sker.
Eller slet måske bare mails der er uinteressante. Det er trods alt ikke hver uge der kommer mails fra XMO Brugerforening.
20150314

Hvordan hænger CGM og XMO Brugerforening sammen?
CGM(Compugroup Medical) er producenten af XMO(Extended Medical Office…).
XMO Brugerforening er som navnet antyder, en brugerforening, der skal tage vare på brugernes interesser i forhold til producenten.
XMO Brugerforening repræsenterer brugernes interesser, ikke CGMs udover den fælles interesse i at udvikle så godt et program som muligt.
Medlemskab af XMO Brugerforening er frivilligt.
Medlemskab af brugerforeningen koster p.t.(25.marts 2015) 900kr/år.
20150314