John Mortensen
Formand
XMO ASP V7

Helsehuset
Hold-An Vej 5, 2750 Ballerup
Tlf.:4477 1920

Praktiserende læge i Ballerup siden 1987.
Jeg er delekompagnon med 2 kolleger (2 mands praksis) i en stor samarbejdspraksis med i alt 8 læger (5 lægekaciteter) fordelt på 3 samarbejdspraksis.
Jeg kan ikke huske, hvor længe jeg har været i eller omkring bestyrelsen for først Æskulap-brugerforeningen og siden XMO-brugerforeningen, siden 1990 tror jeg. Aktuelt er jeg formand for XMO-brugerforeningen.
Mit ønske er at være med til at sammensmelte de 3 programmer Darwin, Medicare og Æskulap til et velfungerende og nemt program til praktiserende læger, som brugere af alle tre tidligere programmer er glade for at arbejde med.
Jeg er i praksisudvalget for PLO-Hovedstaden, hvor jeg blandt andet er repræsentant i IT-udvalget.


Ole Klitgaard
Bestyrelsesmedlem
Softwareansvarlig. Bestyrer af brugerforum
XMO(Classic) på lokal server

Engholmvej 5, 8766 Nørre Snede
Tlf: 7576 1001

Solo-praktiserende læge fra 1991. Æskulap bruger fra 1993, med i bestyrelsen fra ca.1995 – 1999 og valgt ind igen i 2007. Min hovedinteresse er at få et så brugervenligt program som muligt – og et program der kan hjælpe med at skaffe et hurtigt overblik over patientens sygdomme. Derudover er jeg ”gør det selv mand” og lidt en EDB-nørd.


Preben Larsen
Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Softwaremedansvarlig, Kursusudvalget
Meget snart XMO ASP V8

Lægehuset Ellemarksvej
Ellemarksvej 4-6, 4600 Køge
Tlf: 5665 6667

Aktuelt Darwinbruger med ASP løsning. Planlagt konvertering til XMO Version 8 i ASP løsning når denne er implementeret og velfungerende.
Darwin bruger – og forgænger hertil – siden 1987 i større samarbejdspraksis med mange brugere og integreret laboratorieudstyr.
Været aktiv i Darwin brugerforening med udviklingsarbejde og bestyrelsesarbejde siden 1989. Mangeårigt konstruktivt samarbejde med systemleverandøren CompuGroupMedical, CGM om programudvikling.
Desuden lægefaglig konsulent i DAK-E med ICPC kodning som arbejdsområde.
Min målsætning som indvalgt i bestyrelsen er at arbejde for at XMO bliver et system, hvor det bedste fra de 3 lægesystemer – som CGM har valgt at sammenlægge – bliver en del af et dynamisk lægesystem, hvor programudvikling skal indtænkes i – og optimere – lægernes og hjælpepersonalets arbejdsrutiner med hovevægt på hastighed, få tastetryk, oversigt, minimeret nødvendig musebrug, dynamisk individuel brugeropsætning og en intuitiv brugerflade. Men der også være mulighed avanceret brug af systemet med bl.a. betydelig mere brugervenligt statistik værktøj med udvidede søgemuligheder.
Jeg glæder mig til et aktivt medlemskab i bestyrelsen – herunder også rollen som medlem af uddannelsesudvalg.


Kim McKenzie Rønhof
Bestyrelsesmedlem
Sekretær for bestyrelsen, medarbejder på hjemmeside og XMOBruger
XMO(New Look) på lokal server

Sankt Nicolajgade 6 st,th , 5700 Svendborg
Tlf: 6221 3327

Nu XMO bruger siden oktober – endelig ved jeg nogenlunde hvad de andre har talt om.
Jeg synes at XMO er grundlæggende et godt system – Der er dog så rigelig plads til forbedringer.
Da jeg er sololæge, vil jeg selvfølgelig arbejde for st systemet også tilgodeser den lille praksis behov.


Mona Modahl Larsen
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
XMO(Classic) på lokal server

Nørregade 29b, 3390 Hundested
Tlf.: 4793 7033

Praktiserende læge i Hundested i 5 mands kompagniskabspraksis siden 1996.
Æskulap/XMO i hele min praksistid.
Jeg er på ingen måde ” superbruger”, men vil gerne gøre mit til, at vores system fortsat udvikles til større brugervenlighed.


Thomas Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Medlem af kursusudvalget
XMO(Classic) på lokal server

Amagerbrogade 175, 1, 2300 København S
Tlf.: 3258 2086

Æskulapbruger gennem 10 år. Skiftede fra andet system på grund af utilfredshed med ”systemhusets” evne/vilje til at holde løfter. Jeg vil arbejde for, at Brugerforeningen i en fortsat konstruktiv dialog med Compugroup DK (nuværende Profdoc) bidrager til udviklingen af et brugervenligt system og dermed fortsætter linien fra Ascott/VD-tiden. Det skal være en brugervenlighed helt ned til mindste detalje! Det er vigtigt med en skare af brugere, der aftester opdateringer før de bliver sendt ud. Kun på den måde sikres et velfungerende og brugervenligt system.
De praktiserende læger skal arbejde med systemet i deres dagligdag i klinikkerne – det skal programmørerne i Compugroup DK og deres chefer ikke!
Sidst men ikke mindst: KILL THE MOUSE! Ikke alene er den et skadedyr, men den giver også musearme/skuldre, der koster mange smerter. Der skal altid være en let genvej på tastaturet i det kommende Æskulap/XMO!


Tyge Fogh
Bestyrelsesmedlem
Redaktør af XMOBruger og hjemmeside
XMO(Classic) på lokal server

Lægehuset Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 204, 3520 Farum
Tlf.: 4495 4545

Bestyrelsen ved ikke hvad brugerne mener, medmindre de lukker munden op.
CGM ved ikke hvad brugerne gerne vil have, medmindre bestyrelsen fortæller dem det.
Hvad der så bliver programmeret er en helt anden sag.
Slutlinien: Luk munden op. Kommunikér. Meld jer til debatforum. Kom til årsmødet. Skriv et læserbrev…


Turid Klaveness Hansen
Suppleant
Sekretær for bestyrelsen
XMO på ASP

Amagerbrogade 65, 2300 København S
Tlf.: 3259 8299


Peter Wied
Suppleant
Attestansvarlig
XMO på lokal server

Lægehuset Slotsbryggen
Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing
Tlf.: 5485 2330

Jeg er 50 år, praktiserende læge i solopraksis i et stort lægehus (gruppepraksis) i Nykøbing F. Jeg anvender, sammen med et par kolleger, XMO på egen server. I min klinik anvender vi Mac og kører XMO i en virtuel desktop med Windows XP via Parallels. Det fungerer glimrende.
Jeg har tidligere arbejdet med IT i forskellige sammenhænge. Har bl.a. været ansat som konsulent/forsker i Sundhedsstyrelsen, DSI og Region Hovedstaden.
Ved siden af arbejdet i praksis er jeg praksiskonsulent for akutafdelingen på Nykøbing F sygehus og suppleant i PLO Sjælland.