Tyge FoghAf Tyge Fogh, XMO@Bruger 20130420

Årsmødet startede for undertegnede med den sædvanlige langsommelige køretur på overfyldte motorveje fra Farum ved København til Trinity Kursuscenter ved Lillebælt. Den obligatoriske forsinkelse på en halv timestid resulterede i at jeg måtte skynde mig med forretten for at indhente resten af middagsselskabet bestående af CGM-folk, brugerforeningens bestyrelsesmedlemmer og et par tilløbere.
Måske skulle jeg køre en halv time før?
Middagen var hurtigt overstået og efterfulgtes straks af et bestyrelsesmøde. Emner var som sædvanlig programudvikling, samarbejde med CGM og den kommende dags kursus.
Og kommunikation. Aktiviteten har faktisk været stor det sidste år men hvad der er sket er ikke rigtig kommet videre. Kommunikationen til brugerforeningens medlemmer har generelt været dårlig. Medlemsbladet er ikke udkommet det sidste år. Diskussioner har tendens til at lande på bestyrelsesforum i stedet for på brugerforum så kun bestyrelsen og til en vis grad medlemmerne på brugerforum ved hvad der foregår.
Mødet afsluttedes med en kort gennemgang af nyligt foretaget brugerundersøgelse, hvor et gennemgående ønsker er….bedre kommunikation.
Tilbage til baren for en kort bemærkning og derefter i seng.

Næste dag startede for mange kursusdeltagere tidligt for at nå frem til tiden. For mig startede dagen behageligt ved ottetiden og så var der stadig god tid til morgenmad osv før kursusstart kl 9.

20130411-Ankomst

Ankomst

Knapt 90 mennesker deltog i årets kursus. Heraf 15-20 fra bestyrelsen og CGM. Ligeligt fordeling mellem læger og personale.
Formiddagen indledtes med den traditionelle “Hvor vil vi sammen gå hen?” I år var den latinske variant “Quabimus vadibimus” faldet ud, men det kan måske ses i tråd med forfladigelsen af diagnoserne fra latin til dansk…
Allerførst kunne man dog nyde gensynet med Ansgar.
Og så har CGM igen fået ny direktør. John Creed præsenterede sig og fortalte om sine visioner for XMO. John Creed er, trods navnet, nordmand og har hidtil taget sig af CGMs lægeprogrammer for almen praksis i Norge.
Om XMO hørte vi ikke meget nyt. Mest om forskelle på V7 og V8. Og selvfølgelig om FMK. Det var ligesom der ikke er sket meget siden sidste år. Det er der selvfølgelig men det er ikke umiddelbart noget der er særligt synligt fra brugerside.
Kjeld Gandrup præsenterede CGMs nuværende og kommende projekter. F.eks forventes XMO på iFon og iPad og såmænd også til Android. Alt sammen indenfor en tidshorisont på få måneder. Det bliver ikke en fuld version, men en version der f.eks kan bruges så et sygebesøg kan afsluttes på stedet med notat, recept, henvisning og regning. En imponerende projektliste blev fremlagt. Hvis halvdelen gennemføres som planlagt, sker der virkelig noget. Good luck.

Smil til fotografen (En lille pause)

Smil til fotografen (En lille pause)

Efter en lille pause fortsatte formanden og Michael Hein med visioner. Helt vildt visionært var det ikke efter min mening. Fokus på elektronisk kommunikation. Og ikke flere projekter før de igangværende fungerer.
Sagde formanden.
Fokus på elektronisk kommunikation er der vel allerede. Den måde det er indarbejdet i XMO kan blive bedre mange steder (Hvorfor kommer jeg i tanker om hjemmeplejen?). Projekter kan man selvfølgelig også ønske fungerer  bedre før nye bringes på banen. Michael Hein fremviste MedComs liste over aktuelle projekter, mere end 50, så vi slipper nok ikke for nye ufærdige projekter der forstyrrer vores hverdag alvorligt. Der var enighed om at om nogle (få?) år ligger alle data centralt og så er CGMs opgave “blot” at præsentere data på en fornuftig måde. Patienterne får selvfølgelig fuld adgang til alt online og alle diagnoser ligger online. Så diagnoserne som et arbejdsredskab bliver nok anderledes. Enten en meget upræcis diagnose eller som en meget præcis diagnose der kan verificeres 100%.

Efter denne seance fik personalerne lov til at gå. Til undervisning i webreq, kodning og den traditionelle sandkasse, hvor CGM stillede op med maskineri og supportere så alle detaljer i programmet kunne blive vendt.
Lægerne slap ikke så let, men måtte til generalforsamling. Igen et tilløbsstykke med 50 deltagere. Så uanset fremtidig kursusstruktur i øvrigt, er generalforsamling midt på dagen kommet for at blive.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, som vanligt med Leo Thomsen som dirigent. Referat kan læses andetsteds. Her skal blot nævnes at et fokus for debatten var den generelt mangelfulde kommunikation til medlemmerne.
Og så var der valg til bestyrelsen. Med valgtaler, da der var kampvalg. Valget blev foretaget og de rette, eller i hvert fald dem med flest stemmer, blev valgt. Det passede lige med at suppleantposterne også blev besat.

20130411-Preben Larsen

Vi måtte undvære Preben Larsen

Efter en glimrende frokost, det kan Trinity altid levere, havde jeg som undervisningsfri set frem til at få noget ud af de forskellige kursustilbud. Forkert. Et nyvalgt bestyrelsesmedlem var nødt til at forlade kursus tidligt så mine kræfter blev brugt til at samle bestyrelsen til et meget hurtigt konstituerende møde kl 14.15. Det lykkedes næsten. Vi måtte kun undvære Preben Larsen, der udover at  være primus motor i planlægningen af kurset også havde undervisning i gang.

Herefter blev der tid til at deltage i “Find 5 ønsker”, workshop om forskellige programdele og brugerønsker hertil. Seancerne var en pingpong rundtomkring i programmet, hvad ønskerne kunne være, ønsker der mange gange allerede var opfyldt.

20130411-Undervisning

Der undervises

Sidste seance for mig var ”Gadgets i klinikken” med præsentation af hjemmetermometer, teleblodtryk, teledermatolog, iPad XMO, hjemme-inr og andet godt. Underholdende, men ikke  meget jeg umiddelbart kan bruge i den daglige klinik. Patienterne indsamler gerne masser af data, men hvem skal gennemlæse og tage stilling til data? Et gæt.
Andre kursuselementer: Datafangst, webreq, kodning og FMK må andre fortælle om. Forskelligt kursusmateriale kan findes her.

Efter veloverstået kursus, kunne bestyrelsesmødet fortsættes, denne gang også med Preben Larsen, og diverse poster fordeles. Da formanden var på plads allerede kl 14.30, gik det traditionelt ganske let med at fordele de øvrige poster.

Tilbage til motorvejen…

20130411-Tilbage til motorvejen