Af Preben Larsen, 20130424

darwin
Hovedparten af Darwinbrugerne er nu konverteret til XMO, men der har også været afgang til andre lægesystemer.

Efter seneste oplysninger er der fortsat ca. 35 Darwinproducerende læger, hvoraf hovedparten er planlagt konverteret til XMO inden for de næstkommende måneder.

Det nærmer sig således tiden for endelig udfasning af Darwin lægeprogrammet.

For eget vedkommende er der endnu ikke truffet endeligt tidspunkt for konvertering, idet det er afgørende, at der er en dokumenteret velfungerende, central serverløsning. Som deltager i en stor installation med seks praksisenheder, flere end 20 stationære arbejdspladser, fuldt integrerede laboratoriefaciliteter og et større antal hjemmearbejdspladser, herunder G-on funktionalitet, har det været afgørende, at der skulle investeres mindst mulig tid i installationsvedligeholdelse og -opdatering. Det har yderligere været afgørende, at der ikke skulle foretages nogen form for manuel backup, hvilket Darwin har kunnet håndtere med den hidtidige ASP-løsning, som bortset fra startproblemer har været velfungerende uden betydende hastighedsproblematik. Hovedparten af de tidligere Darwinbrugere har anvendt denne centrale serverløsning, og det synes også at være et ønske fra de tilbageværende Darwininstallationer at kunne konvertere til ny, central serverløsning – SaaS, som løsningen hedder i det fremtidige CGM-miljø.

Fra indlæggene på XMO-diskussionsforum har det været åbenbart, at der fortsat er en del programmæssige udfordringer i XMO og fra indlæggene fra tidligere Darwinbrugere fremgår med tydelighed, at der har været tidligere arbejdsmetoder og rutiner, der ikke har kunnet honoreres på samme vis i XMO. Det betyder ikke, at XMO ikke har en løsning på disse arbejdsprocesser men at der skal bruges andre rutiner og programelementer end umiddelbart kendt fra Darwin og dettes programopbygning.

Jeg er som beskrevet ikke XMO-bruger men har dog XMO i en opdateret version med egne data til aftestning. I den udstrækning jeg har haft mulighed herfor via egen test må jeg erkende, at det ind imellem ikke er umiddelbart intuitivt for mig, hvordan alle arbejdsfunktioner skal håndteres. Jeg finder stadig, at der er behov for mange tastetryk, ikke fuldt overskuelige skærmbilleder og ikke honoreret behov for individuelle brugeropsætninger, som smidiggør den daglige brug, specielt i spidsbelastningsperioderne og tilgodeser forskellige praksisformers behov.

Jeg savner fortsat en lille felt-vejledning onscreen som kendt fra Darwins nederste skærmlinie ligesom værdivalgsliste ikke synes implementeret alle steder.

Men naturligvis er der også funktionaliteter som er bedre i XMO version 8, her tænker jeg specielt på medicinmodulet og relationen til FMK, som jo ikke er eksisterende for de resterende Darwinbrugere. At mange tidligere Darwinbrugere er glade for konverteringen til XMO er jeg ikke i tvivl om, men det er nu engang sådan, at kritiske udmeldinger vil fylde mere i debatten end den tilfredse bruger, der ikke føler behov for at ytre sig om programmet. Men det er vel sådan, at konstruktiv kritik fortsat vil være incitamentet for programudvikling og tilpasning til vores lægelige indfaldsvinkel og arbejdsrutiner.

Tanken bag sammenlægning af Æskulap, Medicare og Darwin i ét fælles system måtte vel være at udnytte synergien i programtankerne bag de tre individuelle lægeprogrammer og videreføre bedst mulig funktionalitet i ét program der i udformning bedst muligt tilgodeser den diversitet der er i de forskellige lægepraksis såvel organisatorisk som arbejdsmæssigt.

Naturligvis må man respektere den udvikling, der har fundet sted på programmeringssiden og at et lægeprogram set i dette perspektiv ikke kan have et evigt liv. For mig er det naturligvis forbundet med et vist nostalgisk vemod at skulle afvikle mit Darwin lægeprogram som jeg igennem alle årene har haft indflydelse på via mangeårigt samarbejde med systemudbyderen og gennem medlemskab af bestyrelse og referencegruppe for Darwinbrugerne.

Men jeg håber, at fremtidens XMO i version 8 kan honorere mine funktionsønsker til det velfungerende lægeprogram. Jeg håber også at arbejde i brugerforeningen og specielt relationen til CGM kan videreføres i respektfuld, gensidig tillidsform, hvor CGM har respekt for at levere et program, der tilfredsstiller brugernes behov og arbejdsrutiner, men også at vi som brugere har respekt for, at alene en tilfredsstillende forretningsmodel for CGM sikrer, at XMO vil være et konkurrencedygtigt og innovativt lægesystemstilbud for almen praksis.

For vores installations vedkommende er forestående en fornyet demonstration af XMO version 8 i SaaS-løsningen. Jeg forventer at få en tilfredsstillende diskussion, således at også vi kan træffe beslutning om konvertering.

Venlig hilsen

Preben Larsen, medlem af brugerforeningsbestyrelsen