2014-01-06 Tyge Fogh

Det sidste halve år har brugerforum ikke fungeret godt.

Først og fremmest fordi groupcare.dk annoncerede at der ville blive lukket for den hidtidige mailservice. I skrivende stund er denne service lukket.

Groupcare har fortsat et tilbud til foreninger, men til en noget velvoksen pris. Der findes mange udmærkede forumløsninger til ingen eller næsten ingen penge, så bestyrelsen valgte at forsøge noget andet.

Resultatet blev Simple:Press, der udemærker sig ved at kunne integreres fuldstændigt med brugerforeningens hjemmeside så en adgangskode var tilstrækkelig. Simple:Press kan også tilgås direkte fra egen mailbox både til at modtage, besvare og oprette indlæg. Og så ser det pænt ud og man har korrespondancerne nydeligt ordnede i kronologisk orden.
Lyder godt?
Umiddelbart. Men det fungerede bare ikke. Opdateringen af siderne er langsom. I indlæg og svar via mail oversættes danske karakterer ikke korrekt med ulæselige indlæg til følge og indlæg der placeres forkert i de forskellige diskussioner.
Alt i alt praktisk ubrugeligt og medvirkende til at diskussionsforum har ligget noget underdrejet.

Derfor er en anden mulighed nu blevet afprøvet. EMailDodo er et simpelt mailforum hvor al korrespondance foregår via email. Indlæg modtages, besvares og startes simpelt fra egen mailbox.
Forum er afprøvet i bestyrelsesregie fra november med godt resultat. Og derfor taget i brug som forum i hele foreningen fra medio december.
På skrivende tidspunkt er adresselisten fra groupcare overført til EMailDodo plus hvem der har tilmeldt sig siden.
Diskussionen har herefter været til tider meget livlig.
Der er ingen tvivl om at den lette tilgang til forum fungerer meget bedre og giver en bedre chance for at brugerforum fungerer godt.

Bestyrelsen har diskuteret flere gange om vi ikke blot skulle tilmelde hele foreningen til brugerforum. Men har været tilbageholdende i disse tider, hvor vi bliver bombarderet med uønskede mails. Medlemmerne skulle jo nødigt opfatte diskussionsforum som spam!
Men det er let at melde fra EMailDodo og det kan garanteres at en framelding bliver respekteret og effektueret og ikke følges op med yderligere kontakt.
Så måske skulle vi blot gøre det og tage den smule larm der utvivlsomt vil komme…

På nuværende tidspunkt kan man tilmelde sig diskussionsforum ved at sende en mail til Ole Klitgaard eller Tyge Fogh.

Når man er tilmeldt kan man starte indlæg blot ved at skrive til xmo@emaildodo.com. Det er dog en betingelse at du skriver fra den mailadresse du er tilmeldt EMailDodo.

Nogle har “brokket sig” over at diskussionsforum pludselig fyldte en hel del i deres indbox. De fleste mailprogrammer kan indstilles til automatisk at fordele posten i forskellige mapper. Så det er blot at oprette en postkasse i dit mailprogram og så kigge den igennem når du har tid og lyst.