Tyge Fogh, 20140414

XMO Brugerforenings formål er at varetage brugernes interesser i forhold til leverandøren af XMO lægesystemerne og påvirke udviklingen af systemerne efter brugernes ønsker. Foreningens vedtægter kan læses her.

Hvad får man for pengene, hvis man melder sig ind?

Man får en forening der forsøger at få programmet tilpasset til brugerne og ikke brugerne tilpasset til programmet. Det er ikke altid nemt. Virkemidlerne er jævnlige møder mellem bestyrelse og softwarehuset, CGM,  for at få afstemt forventningerne. Virkemidlerne har mindre grad været indsamling af brugerønsker og brugerundersøgelser. Værktøjer foreningen fremover prøver at gøre bedre brug af.

Man får en forening der forsøger at undgå at ufærdige udgaver af programmet frigives til de almindelige brugere.
Det har i mange år været foreningens softwareansvarlige, sammen med en række interesserede og ulønnede betatestere, at afteste tidlige udgaver og først give grønt lys for frigivelse når der var en fornuftig balance mellem funktion og fejl. For fejl vil der altid være.
Denne funktion er desværre udvandet noget de sidste år. Der har været for stor fokus på at få nyt software på markedet og det har været svært at finde de rigtige testmiljøer. Aftestning i enkelte praksis før generel frigivelse er reduceret til et minimum og resultatet har ikke været sjovt for de ramte.
Men ny software bliver ældre og fejl bliver fundet. Sidste udgave af XMO blive stille og roligt bedre og mere stabil, så i skrivende stund anes lys for enden af tunnelen.

Man får en forening der aktivt har været med til at påvirke udviklingen af FMK. Mest i form af et af bestyrelsesmedlemmerne der i flere år har været “FMK-pilot”, et job hvor der er langt mellem snapsene. Også her anes måske også lys for enden af tunnelen.

Foreningen har ikke nogen juridisk afdeling og har ingen indflydelse på CGMs økonomiske dispositioner. Vi kan påpege uhensigtsmæssigheder i måden at fastsætte priser på. Ikke nødvendigvis for at få et billigere produkt, men for at opnå en større gennemskuelighed og for at betale for det man får.
Foreningen kan godt tage enkeltsager op med CGM men har ingen formel indflydelse.

Foreningen har en hjemmeside, som du har opdaget, og udsender med uregelmæssige mellemrum et elektronisk medlemsblad, der også kan læses på hjemmesiden.
De foreningsrelaterede dele og noget af det nyeste stof på hjemmesiden kræver login, mens resten er frit tilgængeligt uanset om man er medlem eller ej.
Medlemsbladet publiceres på hjemmesiden med en passende forsinkelse.
Hjemmesiden indeholder råd og vejledning om software og hardware, brug af XMO, lidt politik og visioner slipper også igennem. Kort og godt en blandet landhandel med fokus på lægeprogrammet XMO.

XMO Brugerforening vedligeholder et diskussionsforum, hvor der kan spørges om hvad som helst programrelateret og altid er nogen der kan svare. Og hvor der føres diskussioner om hvad som helst, dog også mest programrelateret. Ordet er frit.

XMO Brugerforening afholder hvert år en kursusdag med foredrag, workshops og generalforsamling. Rapport fra årskursus 2015 kan ses her.

Ønsker du at blive medlem af foreningen eller er du allerede medlem af foreningen og ønsker login til hjemmesiden og foreningens andre funktioner, så fortsæt her.

Forudsætninger for at blive medlem er

  • Du er læge
  • Du bruger lægesystemet XMO

Medlemskab af XMO Brugerforening er personligt.
Foreningen ser selvfølgelig helst at alle i en praksis er medlemmer, men der er ikke noget krav herom.
Medlemskab af XMO Brugerforening er ikke gratis,men heller ikke dyrt.
Kontingent senest fastsat 28-03-2014 til 900kr om året. Man kan ikke engang få et par sko for de penge, ville en tidligere statsminister have sagt.

Mvh
Tyge Fogh
Webmaster