Tyge Fogh, 2014-03-31
Link til program og kursusmateriale og evaluering af årskursus

Så er vi klar 1024Ready to Rock – 3 minutter før kursusstart

Årsmødet blev  for 5. år i træk afholdt på Trinity Kursuscenter ved Fredericia. Forfatteren og resten af bestyrelsen startede dog løjerne allerede torsdag aften. Helt efter traditionerne startede vi med fælles middag med CGM der lige så traditionelt mødte talstærkt frem.

Efterfølgende bestyrelsesmøde. Dels finplanlægning af næste dags kursus, det meste var allerede på plads. Dels underskrivelse af den nye samarbejdsaftale med CGM, som hele bestyrelsen blev pålagt at underskrive. Formanden ville ikke stå som eneansvarlig, men han havde nu ikke noget at skamme sig over.

Dagen afsluttedes med yderligere finplanlægning i baren sammen med CGM med flerstemmig afsyngelse af vemodige sange fra det Nordjyske hjemland.

Jeg gik ret tidligt i seng.

Selvfølgelig for at være frisk til næste morgen, hvor der var lejlighed til at hilse på årsmødes øvrige deltagere over en kop kaffe og en bid brød før start kl 0900.

Der blev budt velkommen og der blæste nu nye vinde. Ansgar var blevet fyret og uden videre pjat startede dagens første programpunkt, Big Data eller hvor bliver vores data af og hvem bruger dem. Paneldeltagerne var Janus Thomsen, Direktør for DAK-E, Poul Erik Hansen, Vicedirektør Statens Serum Institut og Henrik Idriss Kise, praktiserende læge fra Silkeborg. Tankevækkende indslag fra paneldeltagerne og Poul Erik Hansen fik lejlighed til en lidt mere nuanceret fremlægning af sine synspunkter end hvad der er fremkommet i mediemalstrømmen. Tankevækkende at man som patient ikke kan frabede sig at ens data bliver indsamlet og ingen indflydelse har på hvad de må blive brugt til.

Big Data 1024Big Data – Preben Larsen, Rasmus Krogh, Henrik Idriss Kise, Poul Erik Hansen Og Janus Thomsen

Næste programpunkt XMO – Status og fremtid. Det er ikke nogen hemmelighed at de sidste år har været turbulente for CGM med hurtigt skiftende direktører og lige så hurtigt skiftende fokus på meget andet end programudvikling. Men nu ser det faktisk ud til at fokus er det rigtige sted set fra vores side, udvikling af et godt lægeprogram. Vi blev præsenteret for hvad der kan ventes i nær fremtid og lidt længere frem i tiden. Desværre overskygger FMK alt andet, så alt det sjovere bliver flyttet længere frem i tiden. F.eks er en bedre tidsbestilling ikke just lige om hjørnet, selvom den vel har været annonceret så småt de sidste par år. Forbedringer i hjemmeplejemodulet er tættere på. Og så er den sidste nye version af medicinkortet (og FMK selvfølgelig) lige om hjørnet. En kort præsentation af det nye medicinkort afsluttede seancen.

Så var det tid til en kort pause igen. Personalet benyttede chancen til at fordufte til sandkassen med instruks og vejledning i XMOs dunkle kroge. Lægerne måtte pænt blive og deltage i XMO Brugerforenings årlige generalforsamling. Som vanligt kompetent ledet af Leo Thomsen fra Ålborg. Dagsordenen blev tygget igennem og det krævede ikke den helt stor overtalelse at få valgt medlemmer og suppleanter til en fuld bestyrelse. Måske fordi frokosten vinkede forude. Formand Preben Larsen havde på forhånd meddelt at han ikke stillede op til bestyrelsen og at denne ændring ikke stod til at ændre. Mere end 25 års virke i skiftende lægesystemers brugerforeninger måtte være nok. Det lykkedes næsten at opretholde beslutningen, men en rolle som suppleant blev det dog til. Tak for det og tak for et kortvarigt og effektivt formandskab.

Generalforsamlling 1024Rasmus Krogh,Thomas Rasmussen,Ole Klitgaard,ordstyrer Leo Thomsen, Preben Larsen, John Mortensen og Tyge Fogh

Eftermiddagen blev traditionen tro brugt til forskellige workshops. 5 stk i alt, så man kunne ikke nå dem alle.

Jeg havde ingen officielle pligter og deltog først i “Medcom aktiviteter” med Medcoms leder Ib Johansen. Med masser af nyt om WebReq, landsdækkende sammenkodning af labdata, Fnux(Afløseren for PLO-formatet) og andet godt.

Som anden seance havde jeg valgt FMK. Der sker en del ændringer i næste XMO version (8.22) med forbedringer i brugerfladen. FMK-standarden er atter ændret så andre bestemmer hvordan medicinkortet skal se ud. Det ser dog absolut ud til at det er lykkedes at lave et medicinkort der både honorerer FMKs krav og fungerer endnu bedre end det nuværende (Jo, jeg synes der er skønhedsfejl og mangler, men grundlæggede er medicinkortet godt og alt i alt væsentligt bedre end i V7!).

Kan det mon passe 640Verden sættes på plads i pausen

Dagen blev afsluttet med at bestyrelsen og CGM stillede op til fælles spanking. Det blev der nu ikke tale om, men deltagerne var lidt spændte i forvejen på hvordan det nu skulle spænde af. Et highlight jeg bed mærke i var at udviklingen fjernserver/lokalserver nu går mest i lokalserverens retning. Er hurtigere og meget af det vedligehold og opdatering der har flyttet folk til fjernserverløsninger kan og bliver nu alligevel varetaget centralt fra CGM. Prisforskellen er ca 500kr pr læge pr måned. Der kan købes en del hardware for de penge.
Seancen var et godt og nyt indslag der sørgede for en fælles afslutning på kurset.

For nu var kursusdagen slut og alle vendte næsen mod hjemmet.

Dog ikke den nyvalgte bestyrelse der lynhurtigt konstituerede sig. Godt hjulpet på vej af, at Rasmus Krogh på forhånd havde meddelt at formandsposten ikke var ham meget imod. Og så kunne de sidste vende hjem.

Tak til kursusledelsen, underviserne, CGM og ikke mindst deltagerne. Uden dem var der ikke meget ved at holde kursus!

Et stort hit var forresten et skriveunderlag fra CGM med genvejstaster. Så stort et hit at oplaget var revet væk, da jeg forsøgte at få et par stykker. Der skulle nu ikke megen sukken og klagen til før jeg fik lovning på at få eftersendt et par stykker eller tre. Kan anbefales.

Hvad laver Medcom 640Ib Johansen (2. fra højre) fra MedCom tegner og fortæller
Udsigt fra mit vindue 1024Udsigten fra forfatterens værelse