Kontaktoplysninger

2013-Rasmus KroghRasmus Krogh
Formand. Softwaremedansvarlig

Lægerne Østerbro
Østerbro 5, st., 7800 Skive
Tlf.: 9752 0900

XMO V8 på lokal server

Indtrådt i bestyrelsen april 2013. Arbejder i en kompagniskabspraksis, hvor vi er 4 læger og 6 ansatte. Bruger af Æskulap/XMO siden 2006. Medlem af bestyrelsen i Skive, Salling, Fjends Lægeforening. Jeg håber på et godt samarbejde med CGM, så brugernes ønsker i vidt omfang kan påvirke den fremtidige udvikling af XMO. Brugerforeningen skal gerne kunne bidrage så konstruktivt, at CGM mærker, at vi er helt uundværlige. Bestyrelsen skal gerne, i medgang og i modgang, være i tæt dialog med almindelige XMO-brugere, så vi kan fornemme brugernes ønsker, og så vi kan være en kilde til troværdig og brugbar information.


Ole KlitgaardOle Klitgaard
Softwareansvarlig. Bestyrer af brugerforum

Engholmvej 5, 8766 Nørre Snede
Tlf: 7576 1001

XMO V8 på lokal server

Solo-praktiserende læge fra 1991. Æskulap bruger fra 1993, med i bestyrelsen fra ca.1995 – 1999 og valgt ind igen i 2007. Min hovedinteresse er at få et så brugervenligt program som muligt – og et program der kan hjælpe med at skaffe et hurtigt overblik over patientens sygdomme. Derudover er jeg ”gør det selv mand” og lidt en EDB-nørd.


2012-John Mortensen 240x320John Mortensen
Kasserer. Næstformand

Helsehuset
Hold-An Vej 5, 2750 Ballerup
Tlf.:4477 1920

XMO V8 på lokalserver

Praktiserende læge i Ballerup siden 1987.
Jeg er delekompagnon med 2 kolleger (2 mands praksis) i en stor samarbejdspraksis med i alt 8 læger (5 lægekaciteter) fordelt på 3 samarbejdspraksis.
Jeg kan ikke huske, hvor længe jeg har været i eller omkring bestyrelsen for først Æskulap-brugerforeningen og siden XMO-brugerforeningen, siden 1990 tror jeg. Aktuelt er jeg formand for XMO-brugerforeningen.
Mit ønske er at være med til at sammensmelte de 3 programmer Darwin, Medicare og Æskulap til et velfungerende og nemt program til praktiserende læger, som brugere af alle tre tidligere programmer er glade for at arbejde med.
Jeg er i praksisudvalget for PLO-Hovedstaden, hvor jeg blandt andet er repræsentant i IT-udvalget.


_Fred Hersboel 240320Fred Hersbøll
Softwaremedansvarlig. Kursusudvalget
Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf.: 47532222


Thomas RasmussenThomas Rasmussen
Kursusudvalget

Amagerbrogade 175, 1, 2300 København S
Tlf.: 3258 2086

XMO V7 på lokal server

Æskulapbruger gennem 10 år. Skiftede fra andet system på grund af utilfredshed med ”systemhusets” evne/vilje til at holde løfter. Jeg vil arbejde for, at Brugerforeningen i en fortsat konstruktiv dialog med Compugroup DK (nuværende Profdoc) bidrager til udviklingen af et brugervenligt system og dermed fortsætter linien fra Ascott/VD-tiden. Det skal være en brugervenlighed helt ned til mindste detalje! Det er vigtigt med en skare af brugere, der aftester opdateringer før de bliver sendt ud.
Kun på den måde sikres et velfungerende og brugervenligt system.
De praktiserende læger skal arbejde med systemet i deres dagligdag i klinikkerne – det skal programmørerne i Compugroup DK og deres chefer ikke!
Sidst men ikke mindst: KILL THE MOUSE! Ikke alene er den et skadedyr, men den giver også musearme/skuldre, der koster mange smerter. Der skal altid være en let genvej på tastaturet i det kommende Æskulap/XMO!


Tyge FoghTyge Fogh
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside

Lægehuset Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 204, 3520 Farum
Tlf.: 4495 4545

XMO V8 på lokal server

Medlem af bestyrelsen eller hangaround siden 2007. Fra 2009 redaktør af medlemsbladet Æskulappen, senere navneskift til XMO-bruger. Oprindeligt redaktør fordi ingen andre ville have den post. De sidste par år har jeg også været bestyrer af brugerforeningens hjemmeside XMObruger.dk.
Lige nu (december 2013) bruges mest tid på at finde rundt i V8. En velvoksen opgave. Potentialet til et godt program synes jeg er i orden.


_Karen Margrethe Bjerre 240320Karen Margrethe Bjerre

Lægehuset – Praksiscenter Mors
Doktor Lunds Vej 2B, Øster Jølby
7950 Erslev
Tlf: 9776 2323


2012-Preben Larsen 240x320Preben Larsen
Suppleant

Lægehuset Ellemarksvej
Ellemarksvej 4-6, 4600 Køge
Tlf: 5665 6667

XMO V8 bruger i fjerneserverløsning

Tidligere Darwin bruger – og forgænger hertil – siden 1987 i større samarbejdspraksis med mange brugere og integreret laboratorieudstyr. Konverteret til XMO Version 8 på fjerneservermiljø 1. oktober 2013. Været aktiv i Darwin brugerforening med udviklingsarbejde og bestyrelsesarbejde siden 1989. Desuden lægefaglig konsulent i DAK-E med ICPC kodning som arbejdsområde.
Mener også efter konvertering, at der er behov for fortsatte forbedringer i XMO, hvor programudvikling vedvarende skal indtænkes i – og optimere – lægernes og hjælpepersonalets arbejdsrutiner med hovedvægt på hastighed, logisk placering af funktioner og genvejskald, få tastetryk, minimeret nødvendig musebrug, dynamisk individuel brugeropsætning, der tilgodeser forskelligheden i praksis.


Silouet-mand 240320Esben Sahlholdt
Suppleant

Lægehuset Aulum
Rugbjergvej 12
7490 Aulum
Tlf: 9747 2211