Header-Trinity2

Ser menuerne mystiske ud, så klik her


HUSK XMO Brugerforenings Årsmøde 2020
I år bliver der socialt arrangement Torsdag aften 19/3 med overnatning, hvorefter selve årsmødet afholdes Fredag d. 20/3 på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia
Program følger snarest – glæd dig til spændende nyheder i XMO.
Tilmeld dig her

2019-07-05 Forbedring af ydelsesesregisteret
2019-07-05 Tyge Fogh
Det har meget længe været et stort ønske hos XMO-brugerne at få et bedre ydelseskartotek.

Hvem har ikke oplevet møjsommeligt at rydde op i ydelsesregisteret og fjernet alle ubenyttede ydelser, f.eks sygebesøg på Fanø og helbredsattester for olieboreplatforme i Nordsøen (Undskyld til dem der bruger disse ydelser) og så genfinde præcis de samme ydelser efter CGMs næste opdatering af ydelsesregisteret.

Det er slut nu med et par enkle og simple tiltag.

CGM ved ikke hvilke ydelser den enkelte bruger har behov for. Lokale ydelsesaftaler varierer fra region til region og har man praksis på grænsen mellem to regioner, har man formentlig brug for to sæt lokalaftaler.
Derfor udsendes helt uændret en bruttoliste men brugeren kan selv vælge hvad hun ønsker at se.
Det krævede ikke andet end en ekstra søjle i Ydelseskartoteket, den nedenfor markerede søjle “Vis”

Klik for større billede

Samtidig valgte man at tilføje endnu en søjle “Navn (Forståeligt)” med en kort udgave af Sygesikringens (eller andre aktørers) beskrivende tekst som ofte ikke kan ses så det kan forstås indenfor de 80 bogstaver man har valgt at vise. Og hvem ønsker i øvrigt at læse en 400 bogstaver lang tekst for at finde den rette ydelse?
Disse korte og præcise navne er udarbejdet af XMO Brugerforening.
Styg? Det er altid denne ydelse uddannelseslægen finder med deraf følgende returregning som resultat.
Fortsættes


2019-03-22
Tyge Fogh
Tilbage på klinikken mandag morgen efter veloverstået XMO årsmøde (Tak for sidst) og XMO opfører sig mildest talt underligt.
CGM har ændret håndteringen af flere åbne journaler. Det er nu sværere uforvarende at lande i en forkert journal. Sikkerhedsmæssigt måske bedre, men hvordan er det at arbejde med?
Læs mere her og deltag i afstemningen.


2019-03-12 Du er ikke alene…
Nu 137 deltagere til XMO Brugerforenings årskursus på fredag.
Der er altid plads til en til der bruger XMO


2019-01-06: Se videoer fra Årsmødet 2018
Du kan nu se videoer fra både paneldebatten og sidste års workshops fra Årsmødet 2018.


2018 -11-28 XMO Brugerforenings Årsmøde 2019
Eva Schandorf
Så er der åbnet for tilmelding til Årsmødet 2019, som bliver afholdt fredag d. 15. marts 2019.
Nu også med fungerende links til program og tilmelding. Klik på banneret.


2018-05-08 Er almindelig post det sikreste?
Tyge Fogh
Det spørgsmål blev ikke besvaret ved eftermiddagens møde, hvor PLO i Hovedstaden havde inviteret til informationsmøde om persondataforordningen og it-sikkerhed i almen praksis.
Et rigtig godt møde og det næstsidste møde af slagsen i det ganske land, men fortvivl ej. Al informationen kan findes på Læger.dk – Digital Sikkerhed

Et par ting jeg fik med fra mødet:

  • Er det sikkert at faxe? Overhovedet ikke. Officielt afskaffede Region Hovedstaden fax af personfølsomme data ved årsskiftet 2016/2017! Det forhindrer ikke livlig fax fra praksis til hospitalsafdelinger der hurtigst og bekvemmest kan modtage data på denne måde… Smid faxen ud. Det er jo det regionen vil have. Og notér i hvert fald i journalen at man på opfordring mod given anbefaling har fulgt hospitalets anmodning.
  • Snakken om fax affødte også lidt mumlen om faxede MR-skemaer til regionens billeddiagnostiske afdelinger. Det er der faktisk ikke brug for mere:
Tast ctrl+alt+Q for “Ny henvisning”

Vælg “Dynamisk henvisning”

Vælg den ønskede scanning

I næste billede vælges relevant billeddiagnostisk afdeling

Henvisningen åbnes. Scroller man lidt ned på fanen “Anamnese” åbner metal-skemaet i al sin gru. 10 felter hvor man har glæden ved at bruge scrollbaren i højre side.

Men det virker dog. Når man klikker på “Fortsæt” i nederste højre hjørne, dukker den “gamle” henvisning op hvor al den omhyggeligt i felter indtastede tekst er samlet til en fortløbende tekst.
Gider man ikke det, kan man lave en frase med teksten fra “metalskemaet” og så hente den frem efter behov, udfylde den og kopiere over i henvisningen.
Noget nemmere.
“Sjovt nok” er den her valgte fremgangsmåde præcis samme fremgangsmåde jeg forsøgte over for billeddiagnostisk afdeling i Hillerød for 10 år siden. Efter frustrane skriverier frem og tilbage om manglende faxede MR-skemaer og manglende omstillingsparathed, endte jeg med at få at vide at afdelingen ikke kunne finde ud af at lave en MR-scanning uden et MR-skema med deres eget design. Suk.

  • Databehandleraftaler skal vi have mange af. Og de skal evalueres en gang om året fra begge sider. Databehandleraftalen med lægesystemleverandøren forestiller PLO sig oplagt kan evalueres samlet af af de enkelte lægesystemers brugergrupper. Enig. Oplagt opgave for XMO Brugerforening for bestyrelsen eller en til formålet nedsat arbejdsgruppe, var 2 fremmødte bestyrelsesmedlemmer og en suppleant enige om. Et gode for brugerforeningens medlemmer. Ikke medlemmer sparer kontingentet og laver deres egen individuelle vurdering.
  • Vælger man en fjernserverløsning, slipper man for problemet med at sikre sin lokalserver. Hvad koster en fjernserverløsning monstro?
    Og hvad koster et bur til lokalserveren ?
  • Og et godt råd fra IKAS: Husk manuel kryptering!
    (Vend papirer med personfølsomme data med bagsiden opad når du ikke bruger dem 🙂 )

2018-04-16: XMO Brugerforening afholdt bestyrelsesmøde 14. april 2018.
Officielt referat kan læses her.
Prosaversion nedenfor

Slagelse Domkirke for få år siden

Bestyrelsesmøde denne gang som noget nyt afholdt i Slagelse hvorfor referenten for en gang skyld begav sig ud i eftermiddagstrafikken blandt kamikaze-varevogne og Audi/BMW-motorister der mener tysk bil giver tilladelse til at køre som på tyske motorveje.
Alt i alt stor personlig glæde over at bo lige ved siden af egen praksis og kun en halv times forsinkelse.

Medlemstal og antal deltagere på diskusionsforum og hjemmeside kan læses andet steds. Antallet af deltagere på diskusionsforum og hjemmeside vil blive reduceret noget, når udmeldte medlemmer luges bort i en nogenlunde nær fremtid.

Årsmødet var en succes. Også efter gennemlæsning af evalueringerne, selvom der selvfølgelig også faldt en finke af panden undervejs. De lovede videoseancer er undervejs.

Sandkassen fik et par ord med på vejen. Velbesøgt før frokost. Stort set ingen efter frokost. Stort set alle gik til andre tilbud. Bestyrerne af Sandkassen gennemgik de samme programdetaljer gang efter gang, så en idé til fremtidige Sandkasser var at indsamle ønsker fra deltagerne i forvejen og så gennemgå populære emner i en kortvarig seance på en storskærm for et begrænset publikum. Stor mulighed for at stille spørgsmål i en lille forsamling. Dette plus den vanlige supporter-bruger F2F kunne være et løft for Sandkassen.

XMO Brugerforenings Årsmøde 2019 er planlagt til 15. marts 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Fortsættes…


2018-04-16: En tilføjelse til “Hjælp”.
Tyge Fogh
Mange brugere, herunder overtegnede, oplever ikke noget interessant når man klikker på “Brugernet” i XMO. Noget tekst indlæses. Så sker der ingenting i et stykke tid. Og til sidst ender man op med noget tekst og et billede af et eller andet fodboldstadion.
Nogle siger at man kan klikke på tandhjulet øverst i højre side (Funktioner) og vælge “Indstillinger for kompatibilitetsvisning” og fjerne hakket i “Vis intranetsteder i kompatibilitetsvisning. Og så skulle det virke.
Det gør det ikke hos mig. Men måske er du den glade vinder…
Det der virker: Kopiér linket til Brugernet og sæt det ind i en anden browser, f.eks Windows Edge(som Windows 10 er født med) eller Firefox (Som du selv skal installere) og alt virker som du skal.
Morale? Se at komme videre fra Windows Explorer 10 som væsentligst bevares for at kunne køre JavaScripts. Så WebReq skal også se at komme videre.


2018-04-08: Windows tastaturgenveje
Tyge Fogh
Windows har en masse supernyttige genveje. Her er nogle stykke jeg bruger hele tiden:

Ctrl+A: Markerer alt i et tekstfelt
Ctrl+C: Kopierer det markerede
ctrl+X: Klipper det markerede
Ctrl+V: Indsætter det kopierede der hvor du har placeret cursoren
Ctrl+Z: “Fortryder” det du lige har gjort. Har du slettet en sætning får du den igen
Disse genveje fungerer i stort set alle tekstfelter.

Windowstast+L: Låser hurtigt og nemt computeren. Logger dig af og viser loginskærmen så du skal logge på igen
Windowstast+D: Minimerer alle vinduer når du skal finde noget på skrivebordet

Ctrl++: Øger skriftstørrelsen i din browser. Nyttig når du ikke kan læse webreq eller mail
Ctrl+-: Mindsker skriftstørrelsen i din browser

Skriver du pludselig mystiske tegn i stedet for tal og æ, ø og å? Du har af vanvare skiftet tastaturlayout med en kringlet genvej.
Alt+shift giver dig det normale tastatur tilbage. Hvis ikke, så gentag manøvren til det virker
I Windows 10 kan også bruges Windowstast+mellemrum

Hvis du vil have flere genveje, så se Microsofts officielle oversigt her.


2018-04-02 Husker du Hjælp i XMO?
Tyge Fogh
Såmænd ikke sværere end at taste F1 og du har straks brugermanualen.
Klik på “Hjælp”, ikke F1, vælg Brugernet>Video. Her finder du korte video’er om forskellige funktioner i XMO.
Samme sted under Brugernet>Vejledninger finder du også mange nyttige…vejledninger…der ofte kan spare dig for en opringning til supporten.


2018-04-02 Et frit causeri om MEDBIN’d og ud af XMO og hvordan man laver pdf-er fra journalen til at gemme/sende.
Tyge Fogh
Hvad er en MEDBIN?
Såmænd bare en vedhæftet fil.
Så plejer man bare at klikke på et link og vupti har man en virus på sin computer hvis man ikke passer på…
Sådan er det ikke med MEDBIN’er, dem kan man roligt åbne.

Modtag MEDBIN
Man modtager en edifact et eller andet sted i XMO’s indbakkehieraki, hvori det meddeles at der findes en tilknyttet MEDBIN.
Så må man over i MEDBIN-mappen og lede. Der er ingen markering af hvad der hører sammen så god jagt.

Den hyppigste MEDBIN er journaler på nye patienter. Åbn MEDBIN’en med et dobbeltklik/Enter og følgende meddelelse dukker op:

No problemos. I linien “Beskrivelse” står det væsentlige til sidst, at det er et dokument af typen .fnx = en fnux-journal.
XMO kender formatet .fnx så det er blot at klikke på “Indlæs PLO-fil” og oversigtsjournalen er fyldt med side efter side af fint daterede linier med for det meste absolut intetsigende overskrifter. God jagt på det væsentlige. (Hvordan går det med “Skjul”-knappen?).
XMO forstår også journaler i det gamle PLO-format (I helt gamle dage Møgeltønder-formatet for de historisk interesserede), når der en sjælden gang kommer sådan en.

Næsthyppigst er pdf-filer. Et universelt anerkendt format som alle forstår:
Dobbeltklik/Enter og læs denne glade meddelelse:

Fortsættes…


2018-03-26 Tyge Fogh
Et eller andet må foreningen have gjort rigtigt. I hvert fald har jeg lige ryddet op på listen af tilmeldinger til hjemmesiden. 7 der ikke er medlemmer af foreningen og et enkelt medlem.
Det kan dog have været i god tro. Formulardata er uvist hvorfor ikke kommet videre fra hjemmesiden til mig. Så har jeg gjort nogen uret, må jeg bede om forladelse.
Medlemsregisteret er opdateret. Dette plus et bedre samarbejde mellem bogholderi og medlemslistebestyrer skulle gerne resultere i at man ikke modtager rykkere for kontingent, når man er meldt ud af foreningen.
Efter oprydningen har XMO Brugerforening 505 medlemmer, så der er plads til mange flere.
Skulle man være interesseret i at blive medlem, er det ikke svært.
Bare følg dette link med en lige nu primitiv funktion, som det vil fremgå.


2018-03-18 XMO Brugerforenings Årsmøde 2018Tyge Fogh
Deltagerne er vendt hjem igen. Forhåbentlig lidt klogere på XMO og på hvad der foregår rundt omkring i bestyrelse og arbejdsgrupper.
I år var ekstra spændende fordi vi ret kort tid før mødet løb af stablen kun vidste ca. hvor mange deltagere der kom, men kun havde begrænset viden om hvad deltagerne måtte hedde.
Takket være en stadig uopklaret brist i tilmeldingssystemet (Som nu virker igen, men det er først interessant om et år) var det kun muligt at se tilmeldingerne på bankudskrifter. Med kontakt via mail til alle medlemmer og via brugerforum lykkedes det dog at indsamle alle navne.
Eller næsten alle. Nogle havde tilmeldt sig men ikke betalt. Andre havde formentlig tænkt på at de skulle tilmelde sig og betale, men huskede kun at komme til mødet.
Det finder vi ud af bagefter. Alle fik navneskilte (enkelte håndskrevne) i alt ca 80 deltagere blev det til.

Trinity Kursuscenter ved Fredericia – XMO Brugerforenings foretrukne sted til årsmøde

Som noget nyt er flere af årsmødets workshops og paneldebatten filmet og bliver tilgængelige her hen ad vejen lige som forskellige referater fra dagen.


2018-03-11 Småfif til Webreq af Eva Schandorf

Du kan bestille forskellige prøver (blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologi) og udskrive labels i én og samme arbejdsgang.
Alt GR + W som vanligt for nedenstående billede. Herefter markerer du Generelt: webReq
Når du så åbner webReq kan du markere f.eks både patologiprøver og mikrobiologiprøver og herefter printe labels på det hele på én gang.

Bemærk også at du nederst kan vinge af om du vil have en linie i journalen.

Du kan få webReq til at sende en besked til patienten, endda helt gratis.
Det kan være en reminder om at huske at få taget prøver, bestille tid, være fastende eller hvad du nu synes.
Luk webReq op. Alt Gr W.
Marker de ønskede prøver.
Sæt dato for prøvetagning og tryk på Advis, i højre side af skærmbilledet.

Du kommer så ind i nedenstående billede.

Ving af i ”Send advis til patienten”. Email adresse og mobilnummer er allerede udfyldt hvis felterne er udfyldt på patientens stamkort i XMO. Man kan så vælge hvor mange dage inden prøvetagningsdatoen patienten skal have besked og nedenunder skrive den ønskede besked.

Feltet ”tilbagesvar” kan vi vende tilbage til når det engang kommer til at virke (Det gør det så efterhånden i hvert fald nogle steder)


2018-03-11 Lidt om statistikmodulet af John Rosenberg

Eksempel på brug af statistik modul. Kan bruges til at krydssøge, køn, alder, ydelser og diagnoser.
F. eks. ønsker jeg at finde alle de piger som ikke har fået deres HPV vaccine. Vi vil gerne indkalde dem da vi regner med at det er forglemmelse…. Her et eksempel på dette.
Under fanen statistik —Klik på Kroniker statistik:

Jeg starter med at finde piger fra 2003-2005 som ikke har fået 1. Gardasil./cervaix Ydelse 8329, 8334.

Når jeg trykker F2 får jeg listen af piger som er mellem 13 og 15 og ikke har registreret ydelsen 8329, 8334.
Jeg bruger også søgefunktionen til at finde de patienter som jeg ikke har lavet opsøgende hjemmebesøg(0120) på de sidste 12 mdr.


2018-03-04 OBS!!!
XMO Brugerforenings årsmøde er for første gang nogensinde ikke godkendt som efteruddannelse. Om det bliver det er uvist. Afklaring sker først efter årsmødet er afviklet.
Hvis refusion er en forudsætning for tilmelding, så kontakt mig, XMO Brugerforenings Sekretariat (Tyge Fogh), så du kan blive frameldt og få dine penge tilbage.


2018-03-04 Tyge Fogh Smart ny feature i XMO

En patient kommer til sin årlige hjertekontrol og jeg slår op i oversigtsjournalen og overskuer følgende:

Overskuer er så meget sagt. Patienten er i ak-behandling så oversigten er svinet til med lab-bestillinger, medicinbestillinger og mails til patienten om dosering. Meddelelser der ikke har relevans udover da de blev skrevet.
Umiddelbart ser det ud til der er 4 notater der er bevaringsværdige. Der kunne dog gemme sig en mail som indeholdt en bevaringsværdig besked, så jeg kan ikke bruge XMOs funktioner til automatisk at slette/skjule bestemte typer journalnotater. (Funktionerne virker i øvrigt ikke. Spørg bare supporten.)
Jeg gør en af to ting: Leder efter det jeg skal bruge, skriver mit notat og gør det samme hver gang jeg åbner patientens journal.
Eller jeg sletter alt det overflødige. Vel vidende at dette er en dødssynd i dokumentatorisk sammenhæng.
Heldigvis er dette nu slut med den nyligt indførte funktion “Skjul notat”.

Jeg ser efter hvad notatet indeholder. Hvis det er uinteressant, taster jeg “Delete” (Nej, der er ikke en højrekliksmenu endnu) og følgende box dukker op:

Denne øvelse gentages så mange gange som jeg har brug for. Slutresultatet:

Bemærk den nye knap “Vis skjulte”. Umiddelbart iøjnefaldende et sted hvor blikket altid søger hen, når oversigtsjournalen åbnes.

Kan du lide denne funktion? Den findes ikke. Og desværre er det ikke mig der programmerer XMO. Ellers ville den have været der for mindst to år siden.

Jeg glemte at nævne: Når man har klikket “Vis skjulte”, kan man højreklikke (På højrekliksmenuen som altså ikke findes endnu) på et skjult notat og vælge “Afskjul notat” og vups er notatet tilbage som ikke skjult.

Mangler du også denne funktion, så skriv til CGM.

Kan du lide dette indlæg? Jeg har masser at skrive om.


2017-12-30
Har du fundet links til XMO Brugerforenings Årsmøde 2018 og klikket forgæves så prøv igen. Nu virker de.


2017-12-30
Kniber det med at få tømt katteba…, undskyld, kommunikationsbakken?

Det hjælper det lille fif her ikke på, men måske bliver det lidt lettere at finde de bakker du er interesseret i.

Er dit felt med “Favoritliste” gabende tomt og undrer du dig over hvad det egentlig skal bruges til?

(1) Venstreklik på en mappe og hold knappen nede.
(2) Træk mappen op i “Favoritliste” og slip.
(3) Gentag (1) og (2) efter behov.
(4) Gem med ctrl+shift+G.

Du har nu din egen personlige favoritliste.

Samme manøvre kan foretages i den enkelte patients kommunikationsbakke.