• Uanset hvor man befinder sig i fanebladene eller vinduerne kopierer <ctrl+shift+C> den aktive patients CPR-nummer til klippebordet.
    Sættes ind hvorsomhelst med ctrl+V, f.eks sundhed.dk og SEI. 20150327
  • Når et konstrueret cpr-nummer ddmmyy-0xy0 i en epikrise eller lignende ikke genkendes, trods patienten findes i XMO, skal man vælge “Ændre CPR-nummer” og skrive præcist det samme. Molboagtigt, men det virker. 2014-04-05
  • Ved søgning på CPR-nummer, kan man ofte nøjes med at skrive en del af nummeret, f.eks de første 6 cifre. Findes kun en match, vises patienten straks, ellers vises søgeboxen med de patienter der matcher.
    Samme metode kan bruges i de fleste andre søgefelter. 20150327