Årsmøderne 2020 og 2021 blev aflyst grundet coronakrisen.
Den årlige generalforsamling blev heller ikke afholdt, så nu snart 2 år senere er bestyrelsen uændret.
Heldigvis ser det ud til at der kommer et årsmøde i XMO Brugerforening 2022.
Indtil da er kontaktoplysninger som nedenfor anført.
Alle henvendelser om medlemskab til kassereren

Kontaktoplysninger

240x320John RosenbergJohn Rosenberg
Formand. Softwaregruppen.

Vesterbro Lægehus
Amerikavej 15 C, 1756 København V
Tlf. 3325 3328

Jeg har IT som ansvarsområde i vores 4-mands praksis på Vesterbro i København. Vi skiftede til XMO april 2014, og i kølvandet af skiftet har der været mange udfordringer som vi i dialog har løst (nogle af) sammen med CGM og deres folk. Dette arbejde, dialogen om at gøre XMO til et endnu bedre og brugbart værktøj i vores hverdag, betyder meget for mig og, dette kunne jeg godt tænke mig at investere noget af min tid i!
Jeg mener ikke det perfekte system findes, men hvis vi formår at arbejde tæt sammen med de folk som skriver programmet, viser dem hvordan vi bruger det bedst, har vi en bedre mulighed for at få Danmarks bedste læge system. Derfor stillede jeg op til valg i brugergruppens bestyrelse, og forventer at arbejde sammen med bestyrelsen XMO og de øvrige aktører vi har på banen for at optimere XMO.


240x320Eva HenriksenEva Henriksen
Kasserer

Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf. 4753 2222

Kompagnon i Jægerspris Lægecenter pr. 1/1-14. Som nynedsat praktiserende læge er der mange udfordringer i det daglige. Jeg har derfor brug for et it-system der hjælper mig til at skabe overblik både over min arbejdsdag og over mine patienter. Et system der støtter og hjælper mig i den kliniske hverdag. Jeg har brug for et system uden fejl (i den ideelle verden) og et system der følger med tiden og arbejder med fremadrettede løsninger. Gerne et system der er lidt forud for sin tid. Jeg er trådt ind i brugerforeningen bestyrelse for at være med til at præge udviklingen af et sådan system.


_Fred Hersboel 240320Fred Hersbøll
Softwaregruppen. Kursusudvalget

Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf. 4753 2222

Jeg er praktiserende læge i 5-mands kompagniskabet Jægerspris Lægecenter .
Mine kollegaer + 2 uddannelseslæger + 3 sygeplejersker og 2 Bioanalytikere deltager som et middelstort lægecenter i beta-testning af de nye løsninger til XMO inden det køres ud til større grupper af lægecentre.

Mit formål med bestyrelsesarbejdet i XMO Brugerforening er konstant, at arbejde på at forbedre brugervenligheden af det bestående program og de konstante nye programudviklingskrav der kommer fra centrale offentlige instanser via MEDCOM . Her kan nævnes FMI: Vaccinations databasen, lab-tilbagesvar og rtg-tilbagesvar, diabetes- og kol-forløbsprogrammer mm.
Specielt har jeg fokus på, at man kan få et hurtig godt overblik over de oplysninger, man har brug for, så det sparer tid i vores mere og mere travle arbejdsdag .
Når jeg ser et billede af patienten så har jeg straks patientens personlighed og hele sygehistorie for mig . Derfor har jeg et stærkt fokus på at patientens billede er med mig lige meget, hvor jeg står i Journalen og den funktion sikrer sidebar’en som også indeholder oplysninger om næste aftaler . Det øger også datasikkerheden idet man er helt sikker på,, at det er den rette patient, der sidder overfor en.
I Indbakken har jeg stort fokus på at når man bladrer ned gennem en af listerne (korrespondancer, epikriser, medicinbestillinger mm ) så dukker patientens billede op i sidebar’en hver gang du går til en ny og samtidigt er patienten aktiveret og du kan hurtigt kravle ind i patientens journal ved behov.
Man tror det er løgn men der er fortsat et meget stort forbedringspotentiale i XMO ,
I mit 15 årige virke i Medicinalbranchen arbejdede jeg med udvikling af IT baserede salgsværktøjer, Da jeg blev praktiserende læge overtog jeg min pensionerede kollega Jens Christiansens post i bestyrelsen for Darwin Brugerforening og fortsatte derefter i XMO Brugerforening.

Mine poster er:
Medlem af Softwaregruppen som ud fra brugernes ønsker har et tæt samarbejde med program udviklerne i CGM med at finde gode brugervenlige forbedringer af bestående løsninger men også inkorporerer nye ønsker til programmet.
Medlem af Kursusudvalget som står for den praktiske planlægning, koordinering og afvikling af XMO Brugerforenings Årsmøde .


960x1280-HeidiMuhlenbrandHeidi Mühlbrandt
Kursusudvalget

Lægerne Bang, Müller og Mühlbrandt
Langes Gård 12, st. og 1.tv
4200 Slagelse
Tlf. 5852 0765

Jeg er valgt ind i bestyrelsen foråret 2016.
De ting, der bare skal fungere, er IT systemer.
Det skal være en hjælp og ikke et irritationsmoment i hverdagen.
Jeg vil gerne være med til at præge CGM til at være en hjælp og for at blive det, er det vigtigt at der er daglige brugere med til at præge udviklingen.
Der skal være tilbagemeldinger fra dem der bruger det. Jeg vil gerne gøre en arbejdsindsats og bidrage med til dette. Jeg er selv i en større klinik med mange brugere og er IT ansvarlig i vores klinik med 13 arbejdsstationer og 2 hjemmearbejdspladser.


Robert Balslev

Lægerne Robert & Bolaji Balslev
Østerbrogade 94,1
2100 København Ø
Tlf. 3929 5200

Jeg er 51 år og sidder i kompagniskab med min kone på Østerbro i København.
Jeg stillede op til bestyrelsen i brugerforeningen, da jeg gerne vil arbejde for, at XMO bliver (endnu) mere brugervenligt, og at der bliver bedre kommunikation mellem CGM, brugerforeningens bestyrelse og brugerforeningens medlemmer.


960x1280-EvaSchandorf.Eva Schandorf
Suppleant

Lægehuset Dagmar
Nørretorv 19
4100 Ringsted
Tlf. 57613022

Jeg er relativt nystartet i egen praksis. Sidder i en 4 mands kompagniskab med ansvar for IT i vores lille praksis. Jeg er gået ind i arbejdet i XMO brugerforening som suppleant, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle vores IT program XMO til det bedst mulige IT system for almen praksis. Derudover tænker jeg IT i almen praksis idag udgør en stor del af vores hverdag, og især IT sikkerhed betyder meget for mig.
Indtil videre har jeg kun oplevet at en dialog med CGM fører til positive ændringer/muligheder, og den udvikling vil jeg gerne være med til at understøtte videre.


Tyge FoghTyge Fogh

Lægehuset Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 204, 3520 Farum
Tlf. 4495 4545

XMO V8 på lokal server

Medlem af bestyrelsen eller hangaround siden 2007. Mest lavet medlemsblad og hjemmeside.
Går mest ind for at få det daglige til at virke godt. Savner ikke noget fancy.


Lægelige revisorer

Birgitte Fjerbæk
Lavendelvej 3
7800 Skive
Tlf. 9751 0008

Niels Jørgen Stabel
Lægehuset i Give
Teglværksvej 9
7323 Give
Tlf. 7573 1822Kontaktoplysninger

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar