Årsmøde 2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Program – Tilmelding – Generalforsamling
TrinityDeltagereRefusion

Indkaldelse til generalforsamling
XMO Brugerforening
Fredag d. 16. marts 2018

Referat generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med XMO Brugerforenings årsmøde.

Dagsorden

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt