240x320John Rosenberg

John Rosenberg. Formand for XMO Brugerforening

Kære Alle XMO brugere

Hvad er XMO Brugerforening ?

XMO Brugerforening består af praktiserende læger, som bruger XMO. Vi er godt 700 medlemmer. Der er tale om en god gammeldags demokratisk forening. Med vedtægter, generalforsamling og valg til bestyrelse. Alle XMO-brugere er velkomne til at blive medlem. Almindelige medlemmer nyder godt af, at der blandt medlemmerne også er ildsjæle, som man kender det fra fodboldklubben og skolebestyrelsen og andre foreninger. Det er medlemmerne og ikke CGM, som bestemmer i foreningen.

Vi vil gerne være mere synlige og opfordre medlemmerne til det samme. Flere af vores medlemmer har ikke været klar over, hvad det er for en forening, som de er medlem af, og tror fejlagtigt at det bare endnu et abonnement hos CGM 😉

Bestyrelsen i XMO Brugerforening består af fem medlemmer og to suppleanter

Vi kommunikerer løbende via mail, telefon og Skype. Vi mødes fysisk med CGM 2-4 gange om året.

Vi har og er betatestere, som luger ud i de værste fejl inden nye XMO opdateringer frigives til øvrige brugere. Betatesterne var tidligere udsat for ekstraordinær belastning i form af store og langtrukne betaforløb. Vi har nu sammen med CGM aftalt at man forsøger sig med flere små opdateringer løbende, dels for at have et stabilt system, dels for ikke at lave alt for store forandringer i vores værktøj på en gang. Det kan meget vel være, at vi på brugerforum kommer til at annoncere efter læger, som kunne være interesserede i at prøve et sådant afgrænset betaforløb. Vi er aktuelt i gang med at udvælge opgaver, som CGM skal tidssætte, inden de kan prioriteres. Og den sidste nye version af FMK er færdigtestet og på vej til de sidste brugere så alle er på plads inden 30-06-2016, hvor version 1.4.4 af FMK som er et nationalt krav skal benyttes af alle lægesystemer.

CGM fik ny ledelse i 2014. Og vi syntes samarbejdet er enormt brugbart, vi føler vi har indflydelse på: hvilken vej programmet skal udvikle sig, hvordan vi tilpasser os de nationale krav , og hvilke funktionaliteter der er værd at udvikle.

Jeg vil gerne opfordre alle XMO brugere til at melde jer ind i foreningen, melde jer på vores Brugerforum og deltage i debatten, få gode råd, bruge hinanden og evt komme med forslag til forbedringer.

Vi er en stærk forening hvis vi er mange der er med, og det er vores bedste chance for at påvirke CGM og XMOs udvikling fremadrettet.

Vi er en stor og broget flok af brugere. Man kan vælge at se på det som et svært paradigme i forhold til at gøre alle glade, men vi ser på det som en rigtig god mulighed for at have mange superbrugere som kan komme med god og relevant feedback til CGM omkring, udvikling, ideer, fejlretning og gode råd. Så gør jer aktive i foreningen hvis ikke I allerede er det.

Med venlig hilsen

Formand for XMO brugerforeningen

John Rosenberg
Praktiserende Læge
Vesterbro Lægehus
Amerikavej 15 C
1756 København V

Nærmere beskrivelse af XMO Brugerforening kan læses her.
Vil du melde dig ind i XMO Brugerforening, klik her.