John Rosenberg
Formand.

Vesterbro Lægehus
Thorvald Bindebølls Plads 1. st. th
1799 København V
Tlf. 3325 3328

Mit navn er John Rosenberg, jeg er 48 årgammel og bor i Brønshøj. Jeg er 1 af 4 kompagnoner i Vesterbro Lægehus i Carlsbergbyen i København.

Kandidat fra 2005, efter turnus har jeg arbejdet i Norge 9 mdr. Speciallægeuddannelsen i almen Medicin 2014.

Da vi i klinikken for ca. 9 år siden skiftede fra Myclinic til XMO deltog jeg efterfølgende i XMO-brugerforeningsårsmøde med tanke om at stille op til bestyrelsen, og blev valgt ind.

Jeg er nuværende formand i foreningen.

Mit ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet var forankret i at jeg ønskede at gennemføre forandringer i programmet, som ville øge brugbarheden. På daværende tidspunkt var jeg ny uerfaren bruger og havde en masse input til ting der kunne gøres bedre. Med en vis ambivalens må jeg sige at sådan har jeg det stadigt.

Men kigger jeg lidt baglæns kan jeg se at vi i min tid i bestyrelsen har haft stort aftryk i mange af de features vi alle bruger i dag. Vi arbejder i bestyrelsen for at få vores kliniske daglige værktøj tilpasset os og ikke bare noget der bliver leveret af programmører som løser deres opgave.

Jeg syntes det er et stort og vigtigt arbejde at fodre CGM som leverer XMO med relevant bruger input. Over år er det også blevet klart at indflydelsen på vores program kommer fra mange kanter fx Medcom, Regioner, Kommuner, Hospitaler, Laboratorier, PLO, Synlab. CGM, Osv.  At vi engagerer os på et tidligt niveau i udviklingen, gør at vi får markant større mulighed for at påvirke brugerfladen i vores nok vigtigste værktøj XMO.

Brugerforeningen er supervigtig i min optik derfor har jeg også brugt min tid på dette.  Jeg håber at se så mange af jer som muligt til vores spændende årsmøde.


Eva Henriksen 

Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf. 4753 2222

Kompagnon i Jægerspris Lægecenter pr. 1/1-14. Som nynedsat praktiserende læge er der mange udfordringer i det daglige. Jeg har derfor brug for et it-system der hjælper mig til at skabe overblik både over min arbejdsdag og over mine patienter. Et system der støtter og hjælper mig i den kliniske hverdag. Jeg har brug for et system uden fejl (i den ideelle verden) og et system der følger med tiden og arbejder med fremadrettede løsninger. Gerne et system der er lidt forud for sin tid. Jeg er trådt ind i brugerforeningen bestyrelse for at være med til at præge udviklingen af et sådan system.


Fred Hersbøll

Jægerspris Lægecenter
Parkvej 3A
3630 Jægerspris
Tlf. 4753 2222

Jeg er 68 år gammel, speciallæge i almen medicin siden 2005 efter 15 år i medicinalbranchen . Jeg sidder i 5 mands kompagniskabspraksis i Jægerspris . Jeg har kørt tusindvis af lægevagter først i de gamle amter på Sjælland, siden i Region Hovedstaden og sidst i Region Sjælland. Jeg er en af Ronkedorerne i arbejdet med at konstant forbedre vores PC-baserede lægejournaler, først i Darwin og siden i XMO.
Jeg ønsker at vi får det bedste program, som arbejder for at gøre vores hverdag nemmere. Jeg arbejder ihærdigt som en grævling på at XMO skal blive så let og intuitivt som muligt, så vi i alle led sparer sekunder, som kan komme vores patienter til gavn. Mit mål er at alle vore berøringsflader til vores omverden skal integreres i XMO, så vi ikke skal ud på diverse hjemmesider og logge os ind på ny med MitID. Alt skal foregå i XMO – både dødsattester og sager i virk.dk . Når attester og materiale til forsikringsattester afsendes, så skal der autogenereres en regning til rette modtager, så ikke skal spilde tid med det . Vi skal have et system der reducerer antal returregninger til nul.

Heidi Mühlbrandt 

Lægerne ved Lystskoven
Ingemannsvej 61, 9
4200 Slagelse
Tlf. 5852 0765

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen foråret 2016. Jeg er 49 år gammel, været speciallæge siden 2008 i almen medicin og sidder i en 4 mandskompagniskabspraksis i Slagelse. Jeg arbejder i STPK med klagesager, jeg har været lægevagtschef tidligere, og også kørt mange lægevagter. Jeg sidder desuden i PLO´s FMB udvalg og deres IT-Brugergruppe.

Jeg ønsker, at vi får det bedste program, som gør vores hverdag nemmere. Jeg ønsker at hjælpeprogrammer, apps er til for at lette vores hverdag – IKKE besværliggøre og at integration med programmer gøres så smidigt som muligt

Robert Balslev

Kasserer

Lægerne ved Brumleby
Østerbrogade 94,1
2100 København Ø
Tlf. 3929 5200

Jeg er 56 år, praktiserende læge på Østerbro i København. Speciallæge i almen medicin siden 2003, har arbejdet som praktiserende læge i knap 20 år, heraf 5 år i Norge. Jeg er ved at overtage posten som kasserer i bestyrelsen.
Mit fokus for arbejdet med XMO er at forbedre brugerfladen, så den bliver mere intuitiv og især at forenkle arbejdsgangene, da der er mange steder i XMO, hvor man kan fjerne overflødige “klik”.

Christopher Koch Aabel

Lægehuset i Fårevejle
Høvevej 17
4540 Fårevejle
Telefon: 5965 3046

Jeg er 46 år gammel, og har været speciallæge i almen medicin siden 2012. Kompagnon i et mindre lægehus siden 2013 og er fortsat aktiv i Lægevagten -1818. Jeg har fået interesse for Makroskabelse og har startet Facebook – gruppen ”HotKey til XMO”. Herudover kommende Alfa-tester for XMO og stifter af en lille IT-virksomhed.
Jeg finder at bestyrelsesarbejdet er spændende og giver indblik i processerne omkring tilblivelse og modulering af XMO. Jeg ønsker at bidrage til udformningen af XMO, så brugerfladerne bliver hurtige og smarte, via et kreativt og konstruktivt løsningsfokus.


Thomas Lunn Erstad
Hjemmeside.

Lægerne Ilbjerg Alle
Ilbjerg Alle 38B
2860 Søborg
Tlf. 4453 0453

Jeg sidder i et trepersoners kompagniskab, hvor jeg også står for at få klinikkens it-udstyr til at fungere i dagligdagen. Jeg er generelt teknisk interesseret, og ønsker at være med til at forbedre vores primære arbejdsredskab i praksis.


Birgitte Brinck-Jensen
Suppleant

Lægehuset Fanø
Vestervejen 1,c
6720 Fanø
Tlf. 7516 3222

Jeg er ø-læge på Fanø, er 58 år gammel og har været i praksis siden 2003 og med et år som overlæge i STPS. Jeg har tidligere været mange år i skolebestyrelsen og er udannet supervisor i Samtale og Supervision. Desuden er jeg kommunelæge og plejehjemslæge.

Jeg er suppleant i Brugerforeningen så vi også er repræsenterede vest for Storebælt.

Jeg glædes ved Bestyrelses arbejdet – at være med til at forbedre arbejdsgange og være med til at skabe det bedste og letteste program, så hverdagen er let med færrest mulige klik.


Lægelige revisorer

Martin Petersen

Karen Margrethe Bjerre