John Rosenberg

Formand. Softwaregruppen.

Vesterbro Lægehus
Amerikavej 15 C
1756 København V

Tlf. 3325 3328

Jeg har IT som ansvarsområde i vores 4-mands praksis på Vesterbro i København. Vi skiftede til XMO april 2014, og i kølvandet af skiftet har der været mange udfordringer som vi i dialog har løst (nogle af) sammen med CGM og deres folk. Dette arbejde, dialogen om at gøre XMO til et endnu bedre og brugbart værktøj i vores hverdag, betyder meget for mig og, dette kunne jeg godt tænke mig at investere noget af min tid i!

Jeg mener ikke det perfekte system findes, men hvis vi formår at arbejde tæt sammen med de folk som skriver programmet, viser dem hvordan vi bruger det bedst, har vi en bedre mulighed for at få Danmarks bedste læge system. Derfor stillede jeg op til valg i brugergruppens bestyrrelse, og forventer at arbejde sammen med bestyrelsen XMO og de øvrige aktører vi har på banen for at optimere XMO.