Årsmøde 2019 Generalforsamling

ProgramTilmeldingGeneralforsamling
TrinityDeltagereRefusion

Ordinær generalforsamling i XMO Brugerforening

Fredag d. 15. marts 2019

Trinity Hotel & Conference Center A/S
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

Kun for medlemmer af XMO Brugerforening
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med XMO Brugerforenings årsmøde.

Dagsorden

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt