Bestyrelsesmøde 12. april 2018 – Prosaversionen

Slagelse Domkirke for få år siden

Denne gang som noget nyt afholdt i Slagelse hvorfor referenten for en gang skyld begav sig ud i eftermiddagstrafikken blandt kamikazevarevogne og Audi/BMW-motorister der mener tysk bil giver tilladelse til at køre som på tyske motorveje.
Alt i alt stor personlig glæde over at bo lige ved siden af egen praksis og kun en halv times forsinkelse.

Medlemstal og antal deltagere på diskusionsforum og hjemmeside kan læses andet steds. Antallet af deltagere på diskusionsforum og hjemmeside vil blive reduceret noget, når udmeldte medlemmer luges bort i en nogenlunde nær fremtid.

For flere år siden aftalte Brugerforeningen med CGM at CGM ved nysalg ville tilbyde at betale et års kontingent til brugerforeningen. Hvor højt det er på CGMs prioriteringsliste kan vi kun gisne om, men vi tager lige en kontakt til CGM om dette. Hvem ved. Nogle kunne finde på at blivce i brugerforeningen udover det første år.

Medlemskartotek og opkrævning af kontingent sker fra to forskellige programmer. Data overføres med en simpel excelfil. Det fungerer sådan set udmærket, når man sørger for at opkrævning og rykkerskrivning sker fra et nyopdateret medlemskartotek. Det er ikke helt koordineret og har givet anledning til rykkere til sagesløse læger.
Dette kan ret let undgås, så bedre koordination i fremtiden kan imødeses.
Hensigtsmæssigt ville være at alt skete i samme program men den eksisterende løsning fungerer og der er ikke nogen oplagt grund til at foretage nogen ændring lige nu.
Så status quo med bedre koordination.

Årsmødet var en succes. Også efter gennemlæsning af evalueringerne, selvom der selvfølgelig også faldt en finke af panden undervejs. De lovede videoseancer skal nok komme. Jeg troede de var under finpudsning til publicering, men fandt så til min store overraskelse et usb-stick i min analoge postkasse. Et sted jeg ikke kommer hver uge. Så det varer lidt endnu.

Sandkassen fik et par ord mere med på vejen. Velbesøgt før frokost. Stort set ingen efter frokost. Stort set alle gik til andre tilbud. Bestyrerne af Sandkassen gennemgik de samme programdetaljer gang efter gang, så en idé til fremtidige Sandkasser var at indsamle ønsker fra deltagerne i forvejen og så gennemgå forskellige emner i en kortvarig seance på en storskærm for et begrænset publikum. Stor mulighed for at stille spørgsmål i en lille forsamling. Dette plus den vanlige supporter-bruger F2F kunne være et løft for Sandkassen.

Til nogle workshops kunne der godt være brug for en facilitator. Bl.a. til at moderere spørge-/afbrydelses-lysten, så man rent faktisk nåede gennem den planlagte undervisning. Ses på til næste år.

XMO Brugerforenings Årsmøde 2019 er planlagt til 15. marts 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bestyrelsen formåede ikke at konstituere sig. Vel væsentligst fordi et bestyrelsesmedlem var fysisk fraværende. For praktiske formål er det ikke et problem da de væsentligste poster er fordelt og næppe bliver anderledes.
Formand John Rosenberg
Kasserer Eva Henriksen
Kursusudvalg Fred Hersbøl og Heidi Mühlbrandt
Hjemmeside Tyge Fogh
Sekretær Tyge Fogh
Heidi Mühlbrandt og Eva Schandorf vil gerne være med til hjemmeside og medlemsregisterfunktion og det er skribenten glad for.
Ifølge vedtægterne har bestyrelsen også en softwareansvarlig som også oppebærer et honorar. Det er adskillige år siden foreningen har haft en enkelt person på denne post. Alle bidrager i større eller mindre omfang til softwaredebat og betatestning. Så lige nu læser bestyrelsen vedtægterne igennem til næste møde og tænker over om der ikke er noget der skal ændres. Der er tidligere givet ad hoc honorarer til særligt ekstraydende. Både i og udenfor bestyrelsen. Måske er det vejen frem.
Forhåbentlig bliver næste bestyrelsesmøde det konstituerende bestyrelsesmøde.

Samarbejdsaftalen med CGM har eksisteret uændret siden 2014. For praktiske formål bidrager CGM med 250.000 til foreningens drift hvor der så er nedskrevet forpligtigelser fra begge sider. Forpligtigelser der i nogen grad overholdes fra begge sider. Ingen nævnt. Ingen glemt. Skal CGM afkræves garantier for at aftalen overholdes? Nja, hvad er sanktionsmulighederne og mon ikke også Brugerforeningen har brug for lidt frihedsgrader…

Der mangler noget(Læs gerne meget) i det daglige til synliggørelse af XMO Brugerforeningen over for medlemmer og ikke medlemmer. Mulighederne er først og fremmest brugerforum og hjemmeside. Vi har tidligere aftalt at være mere aktive og hver især med jævne mellemrum levere et tip/trick/indlæg til brugerforum og/eller hjemmeside. God aftale og her har der så også været brug for lidt frihedsgrader…

Endeligt kan tilføjes at tunsalat og spicy oksekødssalat af overordentlig god kvalitet kan købes i Slagelse. Jeg glemte at få adressen fra Heidi. Men de leverer nok alligevel ikke i Farum.