Bestyrelsesmøde d. 12/10-2023

Referat af zoom-møde i bestyrelsen for XMO Brugerforening 12.10.2023 kl. 13

Til stede: John, Heidi, Fred, Eva, Christopher, Thomas, Birgitte og Robert

Referent: Robert

 1. John orienterede om, at det aftalte møde med CGM blev aflyst pga. private årsager hos CGM.
 2. Eva orienterede om, at alle i Bestyrelsen, som ikke er kunder i Lægernes Bank, skal registrere sig på Lægernes Banks hjemmeside i forbindelse med overdragelse af kassererposten fra Eva til Robert.
  Endvidere indsamlede Eva manglende oplysninger om CRP-numre og telefonnumre.
 3. Årsmøde: 
  1. Det blev aftalt at Thomas Evers Poulsen bliver engageret til at lave danseunderholdning, hvor alle deltagere bliver aktiveeret. Han skal have 15.000,- inkl. transport. Han sættes på programmet 17.45 – 18.30. Velkomstdrink bliver 17.30, middag 19.00.
  2.    Vi drøftede de forskellige sessioner. 
  Economics: John er ansvarlig og kontakter CGM.
  AI/gadgets: ide fra John: EKG på bærbar til brug på hjemmebesøg. Vi endte med at beslutte, at denne session udgår.
  Hotkey: Christopher vil gerne undervise en session for begyndere og en session for øvede.

Webreq: Robert er ansvarlig og kontakter Synlab.
Kalender/tidsbestilling inkl. opsætning: John kontakter CGM. 
MGRID: John kontakter CGM. Evt.må denne session udgå, hvis MGRID ikke bliver rullet ud til brugerne snart.

FMK: John kontakter CGM.
Datasikkerhed: Christopher kontakter datakonsulent Thomas.

 • Heidi sender den foreløbige pamflet i pdf-format til Fred, som derefter søger om refusion for årsmødet til både læger og personale.
 • Thomas retter hjemmesiden, så det ikke er det gamle tilmeldingsskema, man finder på hjemmesiden. Derefter sørger John for, at CGM sender push besked ud. 
 • Vi drøftede prisen for årsmøde og fest. Sidste år var kostprisen 1940 kr inkl moms for middag, fri bar, overnatning og kursuslokaler. Lægerne betalte for det fulde arrangement sidste år 2000 kr, personale 1600. Årsmøde alene var 1200 for læger og 1000 for personale.
  Vi enedes om at holde de samme priser som sidste år. Budgetmæssigt løber det rundt for læger, mens foreningens midler betaler for Thomas Evers Poulsen og giver tilskud til de deltagende personaler. Prisen på Comwell er ca. 1000 kr for middag og 100 kr for overnatning.
 • Aktuelt indestående 622.000 – der er sendt regninger ud for medlemskab, men kun ca. 10 brugere har betalt indtil nu.
 • Næste møde: vi blev enige om art foreslå CGM et møde i Tåstrup om eftermiddagen torsdag 30/11, hvor hele bestyrelsen kunne. Subsidiært 16/11 eller 23/11, hvor flere dog ikke kunne.
 • Første møder i 2024 er fortsat bestyrelsesmøde 25/1 på Comwell i Middelfart og møde med CGM samme sted 26/1.