2015-04-17 Blandede bolcher og et par finesser

20150427 Tyge Fogh
Sidste revision 20150512

Søndag eftermiddag skulle jeg lige se om jeg havde fået XMO V8.25.

Det havde jeg. Og blev straks mødt af en releasenote til V8.25.23 med 3 små punkter…
Jeg blev noget skuffet, da jeg ved at V8.25 indeholder mange forbedringer rundt omkring.
Det hjalp at gå på XMO brugernet og fiske en mere omfattende vejledning frem (Fra XMO Hjælp>Brugernet>Release notes>XMO Almen>V8.25). Den dovne kan bare klikke her (Virker kun fra pc’er på din klinikinstallation).

Der er mange nye ting, som jeg ikke vil forsøge at gennemgå slavisk. Læs releasenoterne grundigt og prøv det. F.eks kan højde, vægt, bs osv nu gemmes direkte fra journalnotat til laboratoriekort med “prøvenavn”+ctrl+Enter.

Når man starter XMO, er det første man bemærker er at alt er blevet gråt.
Derefter bemærker man at XMO nu er blevet grafisk meget mere strømliniet med ensartede skærmelementer i Windows7-look i stedet for det hidtidige blandingsprodukt med hovedsagligt WindowsXP med skærmelementer både fra før og efter denne Windowsversion.
Det pynter.

Det næste jeg bemærker er at skriftstørrelsen de fleste steder uændret er 10dpi. Det kan jeg godt læse med en 27 tommer skærm så det er læseligt for mig. Men det er langt fra alle der er udstyret med almindeligt syn.
Skrive- og læsefeltet i journalen er 12dpi. Kan ændres efter behov.
8dpi som benyttes i f.eks mailsvar og laboratoriekortet er for småt. Her skal man have hovedet helt op i skærmen.
Dybest set ønsker jeg mig frit scalerbare skrifttyper. Det kræver ikke raketprogrammeringsevner. Kun knofedt.
Skrifttypen i nydesignet er smallere(Tahoma?) og mindre læsevenlig. Tilbage til Arial overalt, tak.

Genvejsbetegnelserne er vendt tilbage overalt så man uden besvær kan bruge mus eller tastatur. Det vil formentlig opleves som en åbenbaring, men det er sådan set bare funktionaliteten fra Æskulap der er vendt tilbage. Her har man endelig valgt at høre på brugerforeningen. Også et tilbagevendende emne på møderne med CGM.

En del flere genveje er lagt ud som ikoner i stedet for undermenuen Alt+F1, der nu har skiftet navn overalt til det mere beskrivende Flere funktioner… Det betyder at ikonbåndene er fyldt godt op og efterhånden er noget uoverskuelige.
I øvrigt har jeg personligt ikke noget behov for ikonerne. De hænger sjældent visuelt sammen med funktionen(Forståeligt, hvordan skal en ikon for “Åbn næste patient i tidsbestillingen” se ud?).  Mulighed for at fjerne ikonerne og kun have teksten efterlyses. Det vil give mere plads til alt det der skal vises længere nede på skærmen.

Fanebladene Oversigt og Overbliksjournal har gennemgået en del forandringer.

En god forbedring er at den aktive patient nu står med store bogstaver.  Til gengæld er det absolut et tilbageskridt at cpr-nummer og kaldenavn er forsvundet.

Efter navnet på den aktive patient er der blevet plads til en række ikoner for e-portal, gravid, ulæst i indboxen… En grafisk meget nydeligere løsning end den hidtidige med rød skrift mere eller mindre tilfældige steder.
Forslag1: Oplysningen Passant vises i dette ikonbånd.
Forslag2: Ikonerne gøres klikbare så de åbner den tilhørende funktion f.eks kommunikationsbakke/graviditetsberegner/regning… Tastefanatikerne kan bare fortsætte med at bruge tasterne og andre der er til lidt af hvert har en mulighed mere.

På fanebladet Oversigt fylder stamoplysningerne fylder snart halvdelen af skærmen med talrige forskellige felter.  Bemærk det lille tandhjul i nederste højre hjørne. Klikke man på det, kan felterne slås til og fra og flyttes rundt efter behag.

Nedenfor kan man som vanligt vælge hvilke oplysninger der i øvrigt skal vises på Oversigts-fanen. De forudvalgte elementer er næppe det brugeren ønsker, f.eks et tomt felt… Det kan rettes under Vedligehold>Brugerkartotek>Flere funktioner>Patientforside. Fjern alt fra højre liste og vælg derefter de elementer du ønsker i ønsket rækkefølge. Bemærk at rækkefølgen ikke er venstre søjle først og herefter højre søjle, men “læserækkefølge” dvs venstre>højre>”næste linie”>venstre>højre…
Med en “standardopsætning”, dvs 6 felter udover stamkortet er det nu nødvendigt at scrolle for at se de 2 nederste felter.
Det er ikke godt.
Dette kunne løses ved at lade de enkelte elementer have indstillelig højde.

Gitteret i overbliksjournalen kan ikke længere indstilles med forskellige farvede linier, kun med hvid baggrund. Igen kan det undre hvad der sker. CGM ville pine død have alternerende stærkt lyseblå og hvide linier. Efter megen diskussion accepterede man dog i første omgang at benytte en mindre lyseblå farve og endelig valgte man den gode løsning, nemlig at lade brugeren have frit valg blandt talrige farver.
Og pludselig er det hele væk igen?

Gitteret er nu programmeret således at man straks ser også den nederste linie. Et stort irritationsmoment er borte. Samme rettelse er desværre ikke gjort i patientlisten(ctrl+alt+B).

Desværre har man stadig “glemt” at gøre søjlerne sorterbare med et enkelt klik på topbjælken. Den funktion vil jeg gerne have igen.

Et problem hverken brugerforeningen eller CGM har haft den gode løsning på er hvordan flere åbne patienter skal vises. Valgfrit til nu har været visning med lodret skrift eller vandret skrift i venstre side af skærmen
Ikke ideelt, men betydeligt bedre end den nu valgte visning med patienterne vandret under ikonbåndet. En meget ulogisk løsning. Det er jo her man forventer at have oplysninger om den aktive patient. Med papirjournaler svarer det til at  man åbner en journal og lægger en stak uåbnede journaler over toppen af denne. i stedet for at lægge dem i en stak til en side.

Skrivning i oversigtsjournalen sker uændret ved at et nyt faneblad åbnes. Nu kun i halv skærmbredde med mulighed for samtidig at se andre notater fra oversigtsjournalen mens man skrive et nyt. Det er jeg overbevist om vil være nyttigt ind imellem.

I højre side af skærmen er der nu en permanent sidebar med nogle få basisoplysninger om den aktive patient. Denne sidebar går igen i andre skærmbilleder.
Lige som den hidtidige sidebar i højre side, forventer jeg stort set ikke at have brug for den, så det er absolut en mangel at sidebaren er permanent fremme og ikke kan skjules. Valgfrihed, tak.

Vedligehold>Systemopsætning
Det kan godt betale sig at kigge på dette menupunkt. Der er dels velkendte indstillinger, dels nytilkomne. Jeg vil ikke påstå jeg har helt styr på hvad der er gammelt og nyt.
Men nyt og nyttigt er(mener jeg helt bestemt) at der nu kan vælges kun at indsætte medicin fra FMK, f.eks når man laver en henvisning.

Vedligehold>Andre kartoteker>Klinikker>Vælg klinik, vælg Ret>Flere Funktioner>E-Portal
Dette er såmænd blot hvad du skal igennem for at nu frem til indstilling af e-portalen. Beskrevet nøje i releasenoterne til V8.25, men der er nu ikke så meget nyt.
En absolut brugbar nyhed er at det nu kan indstilles meget præcist hvilke typer medicin patienterne kan bestille via e-portalen.

Vidste du forresten at du kan bruge html-koder for at få din tekst i e-portalen til at lave linieskift de rigtige steder osv. Ikke alt fungerer, men skriver du
<p>Den her tekst kommer til at stå som et afsnit med mellemrum før og efter</p>
<bold>fed skrift</bold>
<br>linieskift.
Du kan også indsætte et link til e-portalen som pt. blot skal klikke på: https://www.besoeglaegen.dk/Login.aspx?ClinicId=0xxxxx
ClinicID er for det meste dit ydernummer med foranstillede nuller, ialt 6 cifre.

Regning
Når regningsfanen åbnes, vises nu som vanligt aktuelle regning og som noget nyt, en oversigt over tidligere regninger.
Manøvren frigør faktisk en genvejstast, da der nu sker det samme om man taster F3, F8 eller Ctrl+alt+R.
Det virker lidt som angsten for det tomme rum. Der behøver ikke være noget på hele skærmen hele tiden.
Mere interessant er hvad der sker når man åbner ydelseslisten med F10. Søg som du plejer med et tal og en ubrugelig liste dukker op…
Der søges nu på ydelsesnummer, hurtigkode og tekst samtidig og der søges ikke fra begyndelsen, men vises enhver linie der viser den tastede kombination.
Fortvivl ej. Faktisk vænner man sig hurtigt til at skrive “død” og straks få 3 relevante valgmuligheder fremfor at skulle scrolle sig frem på listen fra 2xxx.
En klar forbedring efter min mening.
Helt elegant ville det være, hvis et tal som første indtastning startede søgning i ydelsesnumrene som hidtil og et bogstav startede søgning på alle matchende linier.

Lidt andre nyttige ting
En laboratorieværdi kan kobles sammen med en ydelse: Åbn Vedligehold>Andre kartoteker>labkort. Vælg analyse og indsæt relevant ydelse i feltet “Indsæt ydelsesnummer”. Benyttes analysen, vil XMO automatisk indsætte ydelsen når regningen åbnes.

Tag et billede af patienten til stamkortet? Højreklik på billedfeltet, vælg “Tag billede”. Færdig. Kræver selvfølgelig at der er tilsluttet et kamera til pc’en.

Når du har gemt dit journalnotat, tastes ctrl+H. Vælg henvisning og denne åbnes nu med diagnoser og journalnotat indsat. Virker også hvis man markerer flere journalnotater.

Der er en lille forbedring i valg af fontstørrelse: Står man i oversigtsjournalen, tastes ctrl+T og fontstørrelsen ændres cyklisk.