Årsmøde 2018 Formandens beretning

John Rosenberg

XMO Brugerforenings Generalforsamling 16. Marts 2018

Først.
Tak til bestyrelse og suppleanter for et rigtigt godt samarbejde. Tak særligt for det store arbejde med at stable årsmødet på benene, alle har arbejdet målrettet for dette.

Årets aktiviteter:
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, 3 møder med CGM og 2 mindre workshops vedrørende programløsninger under udvikling og fremtidig kalenderudvikling. Vi har i år besøgt CGMs afdeling i Frederikshavn hvor vi fik en hel dag med udviklerne, til at forklare arbejdsgange så de kunne integreres i programløsninger.
Vi kommunikerer online med GCM, fx i betatestning via SLACK ind imellem dette, noget vi er startet på i år og vi håber det giver os en bedre mulighed for at fastholde brugernes indflydelse på programudviklingen.
Brugerforum er også et sted hvor bestyrelsen samler skyts til møderne med CGM, og jeg kan kun opfordre til at alle XMO brugere er aktive, der er rigtigt meget viden vi kan dele bruger til bruger, og når noget ikke fungerer, kan vi som bestyrelse med de kanaler vi har til CGM, hurtigere råbe op…..Så bliv ved tasterne…..

Sidst men ikke mindst afholdes årsmøde 2018 med ca. 65 deltagende til dagen både læger og personale, og med afholdelse af generalforsamling.

Antal medlemmer i brugerforeningen 521 medlemmer
Antal Tilmeldte på brugerforum 203 aktive medlemmer
Antal oprettede på hjemmesiden: 345 medlemmer

Arbejdsstrategi

Vi har i år forsøgt at reklamere lidt for vores brugerforening med pjecer som er blevet delt ud af bestyrelsesmedlemmer i vores kontakt flader. På trods af mange udmeldinger fra pensionerede læger, har vi således kun haft en medlemsnedgang på ca. 20 stk. siden sidste år. Vi vil gerne opfordre alle til årsmødet til at tage nogle pjecer med hjem til evt. interesserede 12 mandsgrupper og øvrige kontaktflader og hjælpe os med at styrke antallet af medlemmer i foreningen….. Det betyder noget for vores samarbejde med CGM at vi repræsentere en stod del af brugerne….

Jeg skrev også om det sidste år, men jeg syntes det er vigtigt at vi formidler noget af kompleksiteten i programudviklingen. En del af den nyudvikling der pålægges os og CGM kommer fra 3. part nemlig: FMK, DDV, KM, Blanketter, Web.reg, og meget andet. MedCom, som er finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL, står som omdrejningspunkt i styringen af standarder for hvilke krav der er, til alle sundhedsaktørenes programmer. Noget af det vi som bestyrelse i det forgangne år oplever som frustrerende er at vi i stigende grad oplever at 3. parts indflydelse fylder så meget for CGM, at brugernes ønsker til forbedringer og program optimering, bliver nedprioriteret til fordel for 3. parts Krav. Vi har konfronteret CGM med dette og CGM s Administrerende direktør Michael Hein har lovet os at udvide antallet af ansatte således at der er ressourcer til begge dele. Bestyrelsens holdning er at der er et stigende behov for vores eksistens til at fastholde at CGM skal lytte til brugernes ønsker, input og krav, da vi betaler for og er afhængige af et velfungerende stykke software.

Fremtid:
PLO har i foråret 2018 inviteret brugergrupper indendørs til workshop hos Medcom i Odense. Workshopdagen vil ud over tilbagesvar også omhandle øvrige aktiviteter der iværksættes i forbindelse med ”Den digitale lægepraksis” Bestyrelsen agter naturligvis at deltage.

Lidt om features XMO-brugergruppe bestyrelsen har været inde over…

Lab tilbagesvar:
Bestyrelsen har været inde over, det er blevet bedre, men vi er ikke helt i mål. Oprindeligt var det et setback, da vi vist alle fornemmede at det kunne blive en tidsrøver, men vi prøver at integrere lægens arbejdsgang ind i udviklingen af funktionaliteten, og det bevæger sig stille og roligt hen i en retning hvor det viser sig at være et redskab (man kan syntes hvad man vil om) som kan bruges til at sikre sig at patienternes prøver ikke ”glemmes” eller forsvinder. I forhold til myndighedskrav om dokumentation af kvalitetssikring er det uanset et håndtag vi kan bruge. Vi er ikke færdige her.

Røntgen tilbagesvar: er en lille feature som i min verden giver meget mere mening, får patienterne taget deres ordinerede røntgenbilleder(måske vigtigere end kolesterol kontrol), selvfølgelig endnu en lille opgave som tager tid.

Elektroniske forsikringsattester: Forsøgsordning som helt sikkert bliver godt på sigt, bestyrelsen har foreslået at man bruger oplysninger om EAN nummer til at lave en regning automatisk, således at når man trykker send får man en regning ”pop-up”, dette kunne spare tid i de flestes sekretariater….Vi arbejder videre på denne løsning.

INR/TT: modulet har vi også været med inde over og syntes egentligt funktionaliteten er acceptabel. Vi ville gerne have mere beslutningsstøtte omk. dosis med inde over fx at man skulle tage stilling til ugedosis og derefter kunne programmet selv fordele pillerne over ugen. Men det må man ikke.

Regningsmodulet:
Vi har søsat en kampagne hvor bestyrelsens målsætning var så flot som ”Ingen Returregninger”. Erkendt at det nok altid kan forekomme, men et computersystem burde kunne luge ud i en stor del af dem, og hvorfor kan vi ikke fange returregninger med samme algoritme som Regionen? Og som minimum gøre brugeren opmærksom på at ”Denne regning vil blive afvist – Vil du alligevel sende den?”
Vi har brugt en del tid på at fodre CGM´s programudviklere med eksempler, regler og logik som burde give sig selv (i hvert fald for os).
Tyge har også brugt tid på at renskrive Ydelsesteksten på sygesikringsydelserne så den er mere forståelig, og rent faktisk giver den nye bruger mulighed for at finde den rette ydelse, uden brug af papirversionen. Vi afleverede en fuld liste med alle Sygesikringsydelsestekster 6 januar 2018 mhp. implementering ASAP.
Vi var faktisk garanteret at der ville komme en samlet løsning inden årsmødet, og i skrivende stund kan jeg konstatere at det ikke er tilfældet…dynen er tyk men, vi kæmper videre.

Kronikerydelsen:
Hu hej vilde dyr…Vi har givet inspiration til hvordan kroniker markeringen kunne laves i XMO. Ikoner på topbjælken, som gør opmærksom på at der er tale om kroniker. Vi har også ønsket løsning hvor man regnskabsmæssigt får et overblik over disse patienter… Løsningen skal videreudvikles, og kan nok først trykprøves når Regionerne i alle Regioner er klar! Vi arbejder videre. I de
Regioner, hvor det er i gang kunne man evt. opfordre XMO-brugerne til at komme med input på brugerforum.

Forløbsplaner:
I 2015 finansloven kom forløbsplaner på budgettet. Umiddelbart et ønske fra Sundhedsstyrelsen støttet af Sundhedsdatastyrelsen, som led i ny struktur for kronikerplejen, som det står skrevet: Initiativet skal understøtte en høj kvalitet og sammenhæng i behandling og sundhedsfaglig rehabilitering for patienter med kronisk sygdom.
Der er helt klart en divergens mellem myndighed-, patient- og læge-tilgangen til kroniker pleje hvad er realistisk og praktisk muligt ?? Som læger der kender vores patienter kan vi godt se udfordringer i 85 årige Gerda med KOL som nu skal være aktiv ”Web-patient” med ”Lægen i lommen” og ”Sundhedsmappe” hun kan slå op i for at se sit kronikerforløb…..

KOL-forløbsplaner er blevet testet i Betatest i 2017 blandt enkelte XMO brugere. Det har været utroligt svært at få til at køre godt, mange udfordringer som starter med en patienttype som har begrænset ressource til at involvere sig i dette (compliance til forløb) og løsningen som den er designet i XMO, og online, er ikke er intuitiv, men vi må arbejde videre med det.

Udgangspunktet skal være at det er et tidsbesparende system der giver overblik over den enkelte patient og patienterne med kroniske lidelser, sådan er det ikke nu. Der er da et potentiale i at patienten kan veje sig hjemme og taste ind online og så kan vi monitorere det ene og det andet, men arkitekturen af et sådan system, er nok lidt utopisk. Men vil lader denne kamp køre videre Til DSAM og PLO…..

Tak til Generalforsamlingen, for et fint fremmøde, Jeg glæder mig til at arbejde endnu et år i bestyrelsen, målrettet mod konkrete løsninger til forbedringer af XMO.

John Rosenberg
Formand for XMO Brugerforenings Bestyrelse