Årsmøde 2016 Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning
XMO Brugerforenings Generalforsamling d. 11-03-2016

Årets gang i foreningen
Vi er aktuelt 623 medlemmer i XMO Brugerforening. Heraf er der 180 medlemmer på vores brugerforum xmo@emaildodo.com. Vi har en medlemsnedgang.

I modsætning til de forrige flere år, så har det forgangne år været et forholdsvis roligt. CGM Danmarks ledelse har været stabil. Den består af for os gammelkendte folk, som vi kommunikerer fornuftigt med.

Vi har sammen med CGM taget et fælles redskab Producteev i brug. Her kan vi i fællesskab diskutere udviklingsønsker til XMO. Disse ønsker kommer fra alle brugeres tilbagemeldinger til CGM, og de kommer fra Brugerforeningen. Bestyrelsen har prioriteret og detaljeret en lang række ønsker i Producteev, som virker som et fornuftigt redskab til formålet. CGM har desværre slet ikke nået at levere den programudvikling på vores ønsker, som vi alle havde håbet. Producteev rummer en skattekiste af forbedringsforslag til XMO, som bare venter på at blive udviklet. Det kan blive af stor værdi for CGM, og for brugere af XMO.
Det er fortsat vigtigt, at så mange brugere som muligt indberetter deres XMO-problemer til supporten. Gør det til en god vane uden at investere for meget krudt i det. Send dem en mail. CGM fører statistik over indberetningerne, og det giver mulighed for at prioritere problemer med mange indberetninger højest.

Vi ønsker et stabilt program. Vi har i årets løb fastholdt, at CGM skal have fokus på fejlretning og stabilitet. Acces violations (programfejl) i XMO registreres og tilbagemeldes automatisk. Antallet er i årets løb reduceret til en fjerdel af udgangspunktet. Det skal gerne endnu længere ned. Nedbrud og genstarter skal være sjældne.

Vi ønsker et lægesystem, som ikke sakker bagefter de andre lægesystemer, som vi tidligere har oplevet mht. FMK. På det punkt er vi nu på linje med CGM, som efterhånden er kommet godt med i MedCom regi, når systemernes certificeringer gøres op med røde og grønne markeringer på MedComs hjemmeside.

CGM har lavet et API, så forskellige firmaer nu kan levere telefoni med integration til XMO. Det har givet sund konkurrence og valgmuligheder til brugerne ifht. Telefoni.

IT-Sikkerhed er efterhånden blevet et fast punkt på dagsordenen til møderne med CGM. Den generelle udvikling og EU’s nye persondataforordning vil betyde nye tiltag i vores lægeklinikker i løbet af de næste få år. Enkelte XMO-klinikker er i årets løb blevet ”lagt ned” af ransomware ligesom andre virksomheder og kommuner.

CGM udviklede DDV-integration til XMO i efteråret. De ønskede som udgangspunkt at afkræve ekstrabetaling af alle brugere for denne feature, som vi i Brugerforeningen anser for en almindelig tidssvarende udvikling af programmet. Efter pres fra Brugerforeningen blev ekstrabetalingen sløjfet.

Det nye udvekslingsformat FNUX er så småt ved at blive rullet ud. Det skal gerne betyde, at vi får et langt bedre overblik i de patientjournaler, som udveksles mellem forskellige klinikker.

Der har tidligere været tradition for store halvårlige opdateringer af XMO. Det betød også store og tunge betatest-forløb, hvor enkelte problemer ofte kunne forsinke udgivelsen af gode rettelser. Vi har i efteråret gjort de første erfaringer med mindre og hurtigere betatest-forløb, og de første erfaringer er bestemt positive. Vi ønsker at satse på flere små betaforløb. Der er bedre flow i de små forløb, alle testere og CGM er oppe i gear hele tiden. Det kan være svært at holde dampen oppe i de lange og tunge betaforløb, som vi havde tidligere.

Softwaregruppen har haft indledende møder CGM vedr. fremtidig revision af kalenderfunktionen i XMO.

Der har gentagne gange været utilfredshed blandt brugerne ifbm, at Microsoft udsender sikkerhedsopdateringer til Windows. Det gør de traditionelt den anden tirsdag i hver måned (Patch Tuesday). Når vi tænder vores klinikcomputere dagen efter, så har mange af computerne travlt med at downloade gårsdagens opdateringer. Det kan give ulideligt langsomt Internet, da vores MPLS-forbindelser via CGM slet ikke er gearet til denne trafik. CGM er opmærksomme på problemet, men de har endnu ikke præsenteret en løsning.

Brugerforeningen har investeret i WinKAS; et nyt system til regnskabsføring mm.

Brugerforeningens regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen. Foreningen har fortsat en sund økonomi.

Rasmus Krogh, formand for XMO Brugerforening