Årsmøde 2015 Formandens beretning

20150320/Rasmus Krogh

240Rasmus formandForeningen
Vi er aktuelt 714 medlemmer i XMO Brugerforening. Heraf er der 230 medlemmer på vores brugerforum xmo@emaildodo.com.

Aktiviteten i vores forening foregår meget via e-mail. Ved et kig på mailboksen fremgår det, at der det seneste år er der modtaget 536 e-mails i bestyrelsesforum, 1.102 e-mails i XMO brugerforum og samlet 1.894 e-mails i softwaregruppe og betagruppe.

Der har således også været god aktivitet på brugerforum. Brugerforum er fortsat et fint aktiv for medlemmerne af samme.

Det seneste år bestyrelsen har været præget af to ekstraordinært tunge og langstrakte betaforløb, hvor ressourcerne primært er blevet brugt på fejlretning og på udfordringer ifht. FMK. Begge dele kræver desværre fortsat mange ressourcer.
De tre betatestere Ole Klitgaard, Flemming Lyng og Bjarne Larsen har leveret en meget stor arbejdsindsats.
De har været foreningens Space Cowboys (2000); astronauter, som med dødsforagt har kastet sig ud i ukendt farvand. Kun med en skrøbelig elektronisk livline til teknikerne på jorden. Gang på gang må der tilbagemeldes “Houston, we have a problem”, og løbende bliver ting rettet af CGM, så udmeldingen ofte kan ændres til det mere historisk korrekte “Houston, We’ve Had a Problem”.

Det øvrige bestyrelsesarbejde har stået noget i skyggen af det nødvendige arbejde med fejlretning og FMK, så arbejdsbelastningen i bestyrelsen har i år været ulige fordelt.
På generalforsamlingen d. 20-03-2015 træder Ole Klitgaard, John Mortensen og Thomas Rasmussen ud af bestyrelsen. De har alle tre været med i mange år, og de har leveret en stor indsats. Tyge Fogh, Fred Hersbøll og Karen Margrethe Bjerre fortsætter, da de er ikke på valg denne gang. Jeg genopstiller til bestyrelsen.

Brugerforeningens økonomi
Foreningens regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen. I det forgangne år har indtægterne oversteget udgifterne. Resultatet er tilfredsstillende. Foreningen har en sund økonomi.

CGM
De foregående år har været turbulente for CGM. Der har været fusioner, problemer med XMO V8 og hyppige udskiftninger i ledelsen. Desuden er CGM primo januar flyttet til et fint nyt hovedsæde i Aarhus.
Det ser ud til, at de nu har fået deres organisation bedre på plads. Nu kan vi håbe på mere stabilitet i firmaet. Jeg oplever, at kommunikationen med deres nye ledelse har været bedre i år, end den har været i de foregående år.

XMO
Med XMO V8.23 i august blev der rettet en graverende fejl, som havde gjort, at XMO-brugere tidligere uforvarende havde leveret forkerte oplysninger på FMK.
Da det i september blev mere og mere klart, at lovgrundlaget for datafangst ikke var i orden, fik vi relativt hurtigt aftalt med CGM, at de uden beregning tilbød at sætte datafangst i bero for de enkelte klinikker.
Fremtiden for datafangst synes fortsat uafklaret.

XMO V8 er på nuværende tidspunkt meget bedre, end det har været. Jeg oplever, at der siden seneste større opgradering i august 2014 har været en smule ro på bagsmækken blandt utilfredse brugere.
Programmet skulle dog gerne blive bedre, hurtigere og mindre fejlbehæftet, end det er nu.
Det synes at være en universel erfaring, at computerproblemer ofte ”tager længere tid end man tror”.
Denne erfaring gælder også for XMO. Vi har i bestyrelsen enkelte gange været ved at miste modet over, hvor langsomt vi bevæger os fremad. Når vi så har holdt møde med CGM, så bliver det igen mere tydeligt, at de arbejder på sagen.

Samarbejdsaftale
Vi indgik en udmærket samarbejdsaftale med CGM d. 13-03-2014. Aftalen er desværre ikke blevet realiseret i nær det omfang, som den burde. Bestyrelsen og CGM har på det seneste fælles møde bekræftet hinanden i, at begge parter fortsat ønsker at fastholde samarbejdsaftalen. Det bliver en opgave for den nye bestyrelse, at forsøge at få samarbejdsaftalen bedre manifesteret.

Rasmus Krogh, formand for XMO Brugerforening