Årsmøde 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2017-02-16

Der indkaldes hermed til

Ekstraordinær generalforsamling i XMO Brugerforening
fredag 10. marts 2017, Trinity, Fredericia

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart før XMO Brugerforenings ordinære generalforsamling.

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. XMO Brugerforening har indtægter der kan være skattepligtige og momsregistreres. Disse ændringer kræver en revision af foreningens vedtægter. Forslag til revision fremlægges af bestyrelsen til afstemning

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for XMO Brugerforening

Forslag til reviderede vedtægter kan læses her.