Årsmøde 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2017-02-16

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i XMO Brugerforening
fredag 10. marts 2017, Trinity, Fredericia

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Fremlæggelse af formandens årsberetning til godkendelse.
d. Beretning fra udvalg
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og vederlag
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for XMO Brugerforening

Indkaldelsen er udsendt pr. mail til XMO Brugerforenings medlemmer 2017-02-20