Lidt eftersnak fra møderne 23.-24. januar 2015

20150207 Af Tyge Fogh

Bestyrelsesmødet var som sædvanligt en broget forestilling med en noget krøllet rød tråd. Referatet blev udsendt prompte. (Ikke så prompte til brugerne. Undskyld. ) Fejlrettelser, kommentarer og uddybninger modtog referenten gerne, dog nødig længere forslag til omformuleringer. Da der helt usædvanligt ikke er kommet nogen kommentarer, anses referatet for godkendt ved stiltiende samtykke.

Vælg CGMs tidsserver. Tidsserverne verden over, f.eks hos Microsoft er så overbebyrdede at de ikke kan følge med, ikke svarer indenfor forventet tid og dermed ikke opdaterer tiden. Så travlt har CGM ikke. Og så undgås det evindelige vindue med farlig tidsforskel osv.
Men hvorfor er en sådan oplysning blot publiceret i en releasenote? Skriv det dog i advarslen! Og ærligt talt. Det er vel bare noget der skal virke…
Og har man CGM til at passe sit netværk og pc’er, virke uden ekstra beregning.

Alle er enige om at tabuleringsrækkefølgen i det nye patientdatavindue er uhensigtsmæssig. Skal tilbage til den gamle: CPR-nummer> Fornavn/Kaldenavn> Efternavn. Så må telefonnummeret komme ind, men ikke som nr. 2 bare fordi der lige var plads til det ved siden af cpr-nummeret. Hvor blev pladserne til forskellige telefonnumre forresten af?
Ved mødet med CGM aftaltes at tabuleringsrækkefølgen ændres tilbage.

Vær opmærksom på “Splitterne” de stiplede linier mellem komponenterne på fanebladene. F.eks ligger der en splitter under diagnosevinduet der kan trækkes ned så diagnosevinduet bliver større og man kan se mere end 2½ diagnose.
Splittere skal man være omhyggelige med at styre. De har en tendens til at lande mærkelige steder når der programmeres og når XMO kompileres (omskrivning af programmeringskode til maskinkode. Automatisk proces), så ligger splitteren i medicinkortet igen helt nede i bunden til ingen nytte. Fortvivl ej. Træk den op hvor den hører hjemme og brug ctrl+alt+G. Så er den også på plads næste gang.

Vi brokkede os over talrige nye felter i “patienthovedet” med flygtningenummer, risikofaktorer osv. “Jeg er glad for i spørger” sagde Morten Eriksen. Ved klik på et lille tandhjul i “patienthovedet” får man mulighed for at trække felterne rundt som man har lyst og vælge hvilke man vil se og hvilke man vil skjule.
Smart.
Forklarende tekst, f.eks “CPR”, stå nu nedenunder felterne med mindre skrift. Ikke et tilfældigt påfund, men “Best Corporate Practice”, dvs ensretning efter gode principper. Ideen her er at det er indholdet der er det vigtige og det skal stå først.
Vil efter kort tids brug næppe blive opfattet overhovedet at der er sket en ændring.

På XMO diskussionsforum har der været en meget lang både saglig, usaglig og følelsesladet debat om hvordan epikriser skal dateres i journalen. Vi har alle fundet en epikrise placeret 5 år tilbage selvom patientens sidste kontakt var for få dage siden. Årsag? Epikrisen placeres ved et forløbs start, ikke ved sidste notat.
Der var meget stor enighed i bestyrelsen (se referat) om at dette er uhensigtsmæssigt.
Med stor risiko for at det vil udløse et ramaskrig, har bestyrelsen derfor anmodet CGM om at programmere således at epikriser, ambulantepikriser, speciallægeepikriser… placeres efter sidste kontaktdato. Så sådan bliver det.
Der vil stadig være dokumenter der placeres mystisk. Væsentligste årsager er at mange aktører ikke overholder vedtagne MEDCOM-standarder.
Er du utilfreds? Der er valg til bestyrelsen 20. marts 🙂