Møde med CGM 02-06-2023

Referat af møde med CGM og XMO Brugerforenings bestyrelse fredag 2/6-2023

Til stede: Kjeld og Morten fra CGM, John, Fred, Heidi, Christopher, Thomas, Birgitte og Robert

 1. Der blev lavet en kort rundvisning for den nye bestyrelse.
 2. Samarbejdsaftalen er foreløbigt godkendt. Det er dog usikkert, om dette også gælder det nye beløb, som bestyrelsen har bedt om.
 3. AES sender mange journalanmodninger i eboks. Vi skal have fat i MedCom, hvis der skal gøres noget ved dette. 
 4. Opfølgning på møde 26/1-2023:
  a. MinLæge-app: kommer snart til at kunne håndtere vedhæftede filer. CGM kan dog ikke give en dato endnu, men det bliver tidligst efter sommerferien.
  b. Man kan nu se af teksten på Besøglægen, at man kan logge på med Mit-ID.
  c. automatisk adgang til MinLæge app:
        – der kan gives automatisk adgang til ptt., der i forvejen er oprettet i XMO. 
        – Kjeld undersøger om en pt. der opretter sig via MinLæge app bliver oprettet i XMO med * ligesom ved eportalen.
        – Automatisk oprettelse ved massevaccinationer
  d. Dialog med PLO om åbne/lukke-tider for e-portalen: det kommer ikke til at ske, da PLO ikke vil have dette.
  e. XMO 11 er udrullet og indeholder forløbsplaner og ydelsesupload.
  f. XMO 11.1: CGM demonstrerede den kommende løsning, hvor man kan logge på med MitID Erhverv. Man kan fortsat bruge NemID frem til 31/10, MEN VIGTIGT: Oprettelse/fornyelse af digitale signaturer skal ske inden 30/6.
  Vi foreslog, at CGM undersøger om vi efter at have logget på med MitID Erhverv også kan få adgang til andre services som f.eks. SEI, sundhed.dk, webreq.
  Råd vedr. MitID Erhverv: brug både kodelæser og telefon, så de ansatte kan logge på, selv om de ikke har deres telefon. Sørg for at have et backup af både privat Mit-ID og Mit ID Erhverv.
  g. XMO 11.2: Kjeld gennemgik en længere liste med rettelser og nyskabelser, der er lavet færdig, men som først rulles ud, når der er styr på MitID. 
  Rettelserne/ændringerne er ikke blevet effektueret tidligere pga. en menneskelig fejl hos CGM. 
  h. Konkrete problemstillinger: 
         – OJ nyt notat: kan ikke udskrive før notatet er gemt. CGM vil lave løsning, hvor notatet gemmes i forbindelse med printning. Samme kan laves ved henvisning, hvor man kommer direkte over i henvisning og notatet gemmes i      den forbindelse. Ved dannelse af pdf-fil til AES/advokat o.lign., skal pdf-filen gemmes i XMO.
        – OJ nyt notat: man kan ikke tage billede med kameraet
        – 0127 forvalg, 0105 tilvalg ved KM – 0127 skal være forvalgt! Der er foreslået ny knap til KM til kommune/hjemmepleje, men vi talte os frem til, at vi hellere vil have en fane i adressekartoteket med ”Favoritter”. 
        – mulighed for ”alle pn-knap” i medicinmodulet: der vil blive lavet en knap ved siden af doseringsfelterne.
        – fjerne første side, når man kommer ind i XMO: vi drøftede at lave en ny forside i XMO og blev enige om, at tænke over, hvad man gerne vil se på forsiden, f.eks. som tiles. Bestyrelsen snakker sammen om dette.
          Midlertidig løsning bliver, at man kan vælge at komme direkte ind i tidsbestillingen.
        – 
  i. Evalueringerne fra årsmødet er nu rundsendt. Morten foreslog nytænkning af emner til årsmødet.
  j. Ønsker til VVT: 
        – Pt. skal kunne tage billede til journalen.
        – Pt. skal kunne bestille tid via VVT.
  k. Problemer med tabuleringen i F11 vil CGM undersøge.
  l. Automatisk generering af regning ved LÆ-attester ønskes stadig og bør prioriteres.
 5. Ang. problemer med FMK, f.eks. print i pdf-format, er det SDS, der bestemmer dette.
 6. Roadmap:
     a. Der ligger 11 opgaver fra MedCom.
     b. CGMs/Kjelds forslag: formularmodulet. 
     c. Bestyrelsens inviteres til at komme med forslag til i hvilken rækkefølge XMOs moduler skal moderniseres. 
     d. Emner til opdatering af XMO: færre returregninger, automatisk opdatering af ydelser, revision af ydelser så udgåede ydelser slettes, gennemgang af regler og valideringsmuligheder, 
 7. Næste møder: videomøde 20/6 vedr. roadmap, møde 1/9 i Middelfart, møde i Århus 13/10.

Andet: 1. vi drøftede muligheder for at reklamere for Brugerforeningen

2. ved mails med ønske om push eller andet: skriv cc til Morten og Kjeld.

3. MGRID er på pause, men når MitID er færdigt fortsætter udviklingen/implementeringen.