Møde med CGM d. 01-09-2023

Referat af møde med XMO Brugerforenings bestyrelse og CGM 01.09.2023

Til stede:       Kjeld Gandrup, Michael Hein, John Rosenberg, Heidi Mühlenbrandt, Eva Sander Henriksen, Birgitte Brinck-Jensen, Christopher Koch Aabel, Thomas Lunn Erstad, Fred Hersbøll og Robert Balslev
Afbud:           Morten Eriksen (syg).

 1. Vi talte om, at CGM frigiver opdateringer, der indeholder mange nye fejl. Michael og Kjeld forklarede, at en stor del af problemet er, at CGM kun har adgang til et testmiljø, som ikke i tilstrækkelig grad afspejler virkeligheden. CGM har f.eks. ikke adgang til FMK, og kan derfor kun bruge testmiljøet.
  Endvidere opstår der fejl, når samarbejdspartnere laver ændringer, f.eks. ændres ting i FMK centralt fra, hvilket påvirker XMO uden at CGM er varslet om dette.
 2. CGM er ved at teste version 11.3, hvor der er et relativt stort antal fejl, der vil blive rettet. XMO 11.3 forventes udgivet i løbet af september måned.
 3. Kjeld gennemgik kort alle de opgaver, som CGM har fra MedCom, PLO, SUM, SDS m.fl., som sluger meget arbejdstid for CGM. Eksempler: MedCom testcamp, patientlister, logningsbekendtgørelse, forløbsplaner, bivirkningsindberetning, FMK, FMB, ID-sløring af ansatte.
  I forlængelse af dette drøftede vi, at PLO jævnligt stiller krav/kommer med forslag til CGM, som er ude af trit med, hvad Brugerforeningen ønsker. Eksempelvis: brugerne ønsker, at man kan lukke for E-portalen, mens PLO ønsker, at man IKKE kan lukke for den.
 4. Vi drøftede, at det er på vej, at ptt. skal kunne læse deres journal fra e.l. på sundhed.dk. Det er endnu usikkert, hvor stor detaljeringsgraden bliver.
 5. Der blev spurgt til, om ikke løsningen for CGM var at ansætte flere udviklere. Michael svarede, at CGM gerne ansatte flere, hvis der var nogle erfarne Delfi-udviklere på markedet, men det er ikke tilfældet. Michael vurderer, at 1- 2 uerfarne udviklere ville lave for mange fejl og kræve ressourcer fra de erfarne, som dermed ikke ville kunne bruge lige så meget tid på udvikling.
 6. Vi begyndte på gennemgang af listen med forslag til forbedring af XMO, i første omgang F11/AltGr-I: 
  a. Bedre søgefunktion i SOR-registret
  b. Mulighed for at gensende en udløbet henvisning, helst både uændret med en knap og med mulighed for at redigere – f.eks. tilføje tekst om, hvordan det er gået siden den oprindelig henvisning.
  c. Cursoren skal tilbage i e-kons., muligvis er det rettet med det nyeste hotfix.
  d. Vi drøftede, hvordan man i XMO kan få en favoritliste med adresser til KM’er.
  e. Vi drøftede genvejstast, så ordinationer fra FMK overføres til e-kons eller KM.
  f. Forvalg af ”behandling på klinik” i fys.-henvisninger.
  g. Forbedring af chatmodulet – det skal både være mere synligt og virke bedre. Nu gøre chatten mere synlig, på sigt integrere opgavelisten og chatmodulet.
  h. Autosvar på e-kons. til brug, når klinikken holder ferie?
  i. Ny kolonne i F11 ”Uddelegeret til”, som viser, hvem der er ansvarlig for det aktuelle lab.-svar/rtg.-svar/epikrise.
  j. Steder i XMO, hvorfra der sendes svar, skal låses på den bruger der kommer først. Bruger nr. 2 skal have en pop-up om, at beskeden er åbnet af den første bruger.
  k. Når pt. bestiller tid via hjemmesiden, skal tiden låses tidligt i processen, og ikke først når pt. har indskrevet problemstillingen, da nogle opdager, at så er tiden taget af en anden bruger.
  l. XMO skal blokere for, at ptt. kan bestille 2 tider samme dag via hjemmeside/MinLæge.
  m. Kjeld undersøger, om man kan gemme MitID ID-kortet, når der logges ind om morgenen, så man let kan logge ind på en anden arbejdsstation (personaler, der skifter arbejdsplads mange gange daglig).
 7. F11: 
  a. Vi talte om autogenerering af faktura ved besvarelse af e-attester.
  b. XMO skal automatisk konvertere filer (f.eks. indsendt som e-kons) til formater, der kan vedhæftes henvisninger osv. (MEDBIN).
 8. I forbindelse med pkt. 6 aftalte vi, at kontakte PLO, da det er vigtigt at vi kan se, om ptt. har læst esvar i MinLæge-appen! Ellers stor risiko for UTH.   

  Herefter forlod Thomas, John og Robert mødet.