Møde med CGM d. 19-12-2023

Referat af møde med CGM

 1. Opfølgning fra møde d. 01-09-2034 og  15-08-2023
  1. Automatisk adgang til min læge app ved oprettelse og indlæsning. Når de nye patientlister kommer så bliver alle patienter mere eller mindre oprettet med det samme de er tilknyttet klinikken.
 2. Forbedringsforslag
  1. Gennemgang fra øvrige brugere
 3. Konkrete problemstillinger fra bestyrelsen:
  1. Problemer med at lukke fx en journal. Så kommer man ikke tilbage fra tidsbestillingen.
  1. Kan gøre noget ved at når man lukker patient med ctrl + f12 så flimre alle notater man har haft læst og det tager lang tid.
  1. Default fra 0105 til 0127.
  1. Når der ved åbent dagsnotat søges i fritekstfelt, vis kun dem hvor der er match.
  1. Curseren tilbage i e kons. – ved besvar e-kons – man kan ikke se den står og blinker (har været der tidligere)
  1. Adresse kartoteket opdateres med en favoritliste
  1. Forudsigelse af “produktion” i fremtiden (datadrevet forecasting)
   1. Måske mere relevant med kø-teori og fremtidige belægningsprocenter. Planlagte, akutte, online etc.
  1. Problemer med fokus i mitID login vindue. Kan vi sikre den står i username på siden? (skal stadig sætte cursor manuelt)
   1. FMK er kun gyldig i 8 timer – var tidligere 9 timer
  1. Attest problem med tekstformattering. CGMDKXMO DV-6923
  1. AKT og nye funktioner – eget
  1. Tidsbestilling – eget 
  1. F11 / alt gr + I – eget
  1. OJ nyt notat – kan ikke udskrive før det er gemt  (Robert)
  1. OJ – nyt notat – vil tage billede fra kamera. Virker ikke (Christopher + Robert)
  1. Mulighed for en samlet PN knap og/ eller flere PN knapper i medicinmodulet (Christopher)
   1. Når der oprettes skal der manuelt i gennem alle ”kasser” og skrive PN
  1. Fjerne første side når man kommer ind i systemet, den er helt håbløs. (Christopher)
  1. Ønsker til venteværelses terminal: tidsbestillingsmodul patient billeder og book ny tid 
  1. Gentag henvisning – kopiér henvisning
  1. Ikke alle profiler i lab. bliver hængende
  1. Adresse kartoteket opdateres med en favoritliste som brugeren selv kan vedligeholde
 4. Roadmap (se også næste side)
  1. Automatisk opdatering af ydelser samt hvilke ydelser der er gældende – PLSP: status: på hold
  1. Lab.kort – rive plasteret af til efteråret/vinter – eget. Status: i gang
   1. Godkende fra lab.kortet. Det kunne man inden fra lab.tilbagesvar
   1. FLP: AC ration < 5 – kan FLP håndtere det eller kun heltal?
  1. Patientlister – automatisk opdatering – medcom projekt. Status: igang
  1. Opgaverekvisition ml. sundhedsfaglige – medcom projekt: Status: i gang
 5. Næste møde
  1. Møde d. 26/1
  1. Årsmøde 15/3
  1. Kjeld kontakter John