2016-11-06 Møder 27.-28.oktober – Den lette version

2016-11-06 Tyge Fogh

Her kan læses prosaversionen af XMO Brugerforenings Bestyrelsesmøde 27.oktober og møde med CGM 28.oktober. Læs officielt bestyrelsesreferat her. Officielt referat fra CGM-mødet foreligger ikke (endnu?).

Torsdage 27. oktober var Sabro Kro rammerne om XMO Brugerforening Bestyrelsesmøde. Sabro Kro var i skribentens ungdom berømt for sit ugentlige diskotek med drenge på tunede Kreidler knallerter og piger på Puch Maxi. Nu er fokus mere i det nålestribede segment med forretningsmiddage og -møder . I weekenderne er der dog lagt op til musik og dans med Barbara Moleko, Everybodys Talking, Rasmus Walter og andre.

Mødet indledtes traditionelt med et besøg i baren for at smage på de lokale øl mens alle bestyrelsesmedlemmerne nåede frem. København er stadig ikke til at komme ud af om eftermiddagen. Derefter middag. Som vanligt puritansk med 2 retter, men da alle nabobordene fik æblekage forespurgte vi om mon menuen kunne udvides til 3 retter. Det kunne den. Super velsmagende traditionel æblekage i en skål af dobbeltmormor-dimensioner. Et ekstra incitament til at stille op til brugerforeningens bestyrelse!

Bare rolig, det går ikke ud på at bruge foreningens penge på smovs. Undervejs vendtes masser af XMO-relevante emner. F.eks kunne formanden meddele at man skal købe sine printere i Tyskland, f.eks hos Amazon.de. En tudse sparet pr. printer. Et efterfølgende prischeck på min favoritprinter, en Brother HL5000D (Perfekt til min praksis bortset fra et lidt højt støjniveau), viste at forskellen ikke er så stor. 1300 i Danmark, 1000 i Tyskland. Fragt ikke medregnet. Skal man købe stort ind eller skal man have en dyrere printer, er der helt sikkert noget at spare.
Ønsker man CGMs medvirken til installation, fejlretning osv, skal man dog købe sin hardware hos CGM. Ellers er det helt rimeligt betaling ved kasse 1.

Windows 10 er ikke gratis længere. Særdeles irriterende da jeg havde en pc der var gået i selvsving hvor stort set intet andet end XMO virkede. Årsag ikke exploreret nøjere og en installation af Windows 10 løste alle problemer. Lidt søgen på nettet reducerede indkøbsprisen for Windows 10 Pro (Nøjes ikke med Home. Netværksunderstøttelse og fjernstyring er ikke så let) til knapt 800kr. Installationen forløb absolut gnidningsløst og alt fungerede straks. Kun skal man huske at VÆLGE EXPLORER 10 SOM STANDARDBROWSER. Microsofts nye strømliniede browser Edge er helt uanvendelig. Edge forstår ikke Java og har ikke ordentlige valgmuligheder ved printeropsætning. Læs i øvrigt her om tilretning af Windows 10 i XMO-sammenhæng.

Nå, dette var en tangent. Tilbage til bestyrelsesmødet. Et hovedemne var det kommende årsmøde. Husk lige at sætte kryds i kalenderen fredag 10. marts. Måske bliver der byttet lidt om på rækkefølgen, men den overordnede plan er et møde med de traditionelle elementer, dvs paneldebat, workshops og generalforsamling. Tilbage kommer helt sikkert også “Sandkassen”. For de der ikke ved hvad det er: CGM stiller op med et antal pc-er og supportere der er tilgængelige for tricks og tips i XMO, snak om udvikling og ønsker og hvad der ellers måtte have med XMO at gøre. Debatten bliver om udvikling af praksisedb og styring af praksis-edb. Endeligt program ikke fastlagt, men læs lidt mere her.
Mødet med CGM dagen efter afslørede at CGM gerne stiller op, men justerer deres deltagelse efter hvor mange deltagere der er. Og hvor mange skal der så være for at den får fuld skrue med egen stand, sandkasse, nyttig social middag med brugerforeningen dagen før som for 2 år siden? Eller som i år med 2(To) deltagere? Det var der ikke klarhed i spyttet om, måske fordi chefen ikke var med til mødet. Men 80-100 deltagere måske? Det kan vi nok nå med et godt program og annoncering i god tid.

Regnskabsafdelingen i Brugerforeningen har fået et løft ved udskiftning af kasseren. Undertegnede er gået af i erkendelse af at det ikke er der mine kompetencer ligger og Eva Henriksen har overtaget og hyret kompetente folk til at rette skuden op. En stærkt forsinket kontingentopkrævning er på vej. Forvent brev fra PBS snart.

Laver Brugerforeningen noget? Det kan være svært at se for medlemmerne. Også de der er på brugerforum og hjemmeside. Nogle bestyrelsesmedlemmer deltager i betatestning, mere specifikt det sidste lille årstid FMK og vaccinationsregisteret. Løbende sker der en udveksling af idéer og udviklingsmuligheder med CGM. Typisk med peak omkring bestyrelsesmøder og CGM-møder og så har CGM en tendens til at gå i slowmode. I hvert fald med hensyn til de fælles aktiviteter, men mere om det senere. Bestyrelsen har også arbejdet på at komme med som observatør til relevante møder i diverse dataudvalg i region og plo-regie.
Hvad der foregår skal vi skrive mere om og vi vil gerne have mere gang i debat og erfaringsudveksling på brugerforum. Bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig til hver især at komme med et indslag på brugerforum mindst en gang om måneden.

Det kunne være (også diskuteret): Skal Brugerforeningen oprette en facebookgruppe i stedet for det nuværende mailbaserede debatforum? Forum skal stadig være alene for medlemmer af XMO Brugerforening. Der er oprettet en uafhængig XMO facebookgruppe. Der sker ikke meget og tonen kan være facebookagtig ufiltreret. (Ikke for at det ikke kan være tilfældet på Brugerforum). Udover at vi ikke skal have begge dele har denne skribent ikke nogen særlige præferencer om forum. Jo et forum hvor emner kan sorteres så man slipper for at en tråd pludselig handler om noget helt andet. Er faktisk prøvet på hjemmesiden. Det var alt for langsomt og var ved at dræbe al debat, men måske findes der noget hurtigere nu?

Der er masser af emner der kan skrives om og debatteres: En artikel om EKG-apparater. Udviklingsemner i XMO kunne være “Gør diagnosekodningen bedre”, “Ordentlige værktøjer til oprydning i journalen”, “Hvordan skal frasekartoteket være”, “Valgfrit om ikonbånd skal vises”. Debat kraver også deltagere. Det kniber det med, men uden oplæg slet ingen ting.

Efter endnu en gang at have vendt verdenssituationen over en stille pils og sovet på vores grønne ører, oprandt fredag d. 28 med møde med CGM. Deltagere fra CGM Morten Eriksen og Kjeld Gandrup. Michel Hein deltog ikke grundet norsk krise.

Først lidt om XMOs popularitet. I 2016 har CGM fået 44 nye klinikker og 5 har forladt XMO. Det tyder på noget bliver gjort rigtigt. Lidt ekstra omskiftning mellem systemerne kunne måske også være fordi EMAR og Medwin blev gift for snart 2 år siden med deraf følgende ændringer og skift af system for brugerne. Ikke alle der bliver i folden efter navneskiftet til EG Clinea.

Betatestning blev vendt. Der har ikke rigtig været noget siden FMK og vaccinationsregisteret i foråret. Der er faktisk et problem med betatestning, nemlig at kun få klinikker vil være med. Årsag forskellige, men nok væsentligst at man ikke ønsker at stå en halv dag med et ikke fungerende lægesystem.
Det vil nu næppe blive dagsordenen. Programændringer testes først af i 2 solopraksis, derefter i lidt større praksis for endeligt at blive sendt ud til lidt flere brugere. Og endelig til os alle.
De aller fleste af ændringerne i XMO er ændringer i et hjørne, så man risikerer ikke at hele programmet går ned, men måske at en programdel ikke fungerer kortvarigt.
Et andet tiltag der kunne gøre betatestning mere interressant og mindre sårbart er at installere en ny version eftermiddag/aften så man har en chance for at starte XMO og se om det virker om aftenen i stedet for om morgenen kl 8…
Annonce: Betatestere søges.

FMK blev naturligvis også vendt. Ingen i bestyrelse eller hos XMO er i tvivl om at vi nu har den bedste FMK der er lavet hidtil. Grundskelettet er fornuftigt. Selvfølgelig mange muligheder for forbedringer, men de kommer forhåbentlig hen ad vejen.
Eller er der allerede. Et bestyrelsesmedlem ønskede sig værktøj til op- og nedtrapning af medicin. Læs lige på knapperne og læs manualen!
I FMK kommer forresten selvdefinerbare medicinpakker, f.eks kan en smertepakke eller tryghedskassen oprettes som en pakke der kan ordineres med få tastetryk.
Et enkelt ønske nævnt her: Der mangler mulighed for at knytte en kommentar til et pauseret præparat. Det er der ikke taget højde for i FMK-definitionerne. Men kan og vil blive lavet lokalt i XMO. Så kan resten følge trop eller lade være.
Magistrelle recepter: Redigér de gamle. Og husk at gemme som NY.

Hvad har CGM lavet siden sidste møde? Ikke ret meget set udefra.
Men nu afsløres det at der faktisk er programmeret meget af det der er aftalt. Først og fremmest skal nævnes laboratorietilbagesvarsfunktionen. Let og elegant kan markeres at der er afgivet svar til patienten. Forarbejdet til denne funktion blev præsenteret ved sidste møde med CGM. Det vakte ikke bestyrelsens begejstring. Heldigvis var mødet blevet noget amputeret ved fravær af alle andre end programchef og udvikler så mødet blev mere en workshop end et bestyrelsesmøde.
Resultatet, som næsten alle kan være stolte af (Jeg deltog ikke i mødet), forventes at blive sendt ud i en opdatering af XMO umiddelbart efter lægedage.
Og i F11 i labsvar skal den enkelte post ikke åbnes først. Resultaterne vises blot man “står på bjælken”.
Ctrl+H, nu med dato. Fint, men hvorfor var det ikke bare i orden med det samme?

Er der nogen der bruger kronikerjournalen? Måske/måske ikke og uanset om man gør eller ej, er det noget tungt at arbejde med.
CGM præsenterede slagnummeret til de kommende lægedage:
En makrofunktion så alt samles i et skærmbillede, dvs undersøgelser, notat, medicin, regning. Når alt er udfyldt trykkes ok og alt gemmes relevante steder plus en journallinie der indeholder hele makroen. Elegant når det bliver færdigt. Et besøg på CGMs stand til lægedage kan anbefales.

Vi har for to møder siden aftalt at releasenotes gennemlæses af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det vendte vi lige igen. Der har nu ikke været nye noter og vi ser den samme note hver gang der kommer en lille ændring.

For de teknisk interesserede kan det nævnes at CGM til foråret skifter til nyeste Delphi udviklingsmiljø. Så forsvinder de sorte felter i skærmbilledet formentlig.

Bestyrelsesmødeworkshop var så givtig at alle er enige om at det vil være nyttigt fremover. Det er ikke nyt men strander hver gang på at både bestyrelse og CGM sjældent har fundet tid til det. Når det endelig sker, bliver resultaterne så ofte ikke brugt. F.eks var der et par møder om tidsbestillingen for et årstid siden…
Men nu prøver vi igen. Tentative datoer 6/12, 8/12 og 15/12. Et af emnerne er at få orden på AK-algoritmerne. Lige så mange som der er regioner og ak-laboratorier…

Vi drøfter udviklingsønsker, idéer til program osv. Mange ønsker, altid svært at strukturere. Vi er faktisk glade for Producteev. Hvis det ellers blev brugt.

XMO Brugerforenings årsmøde blev også drøftet. Både på bestyrelsesmøde og på mødet med CGM. I år var der forholdsvis få deltagere og CGM nedjusterede deres deltagelse til et absolut minimum. Med seponering af “Sandkassen” til følge og så var det ligesom en væsentlig del af programmet var væk for personalet. Hvorfor var der ikke flere deltagere? Konkurrerende møder og for sen annoncering var i hvert fald en del af årsagerne.
Materiale om næste årsmøde er lige nu i trykpressen i Jægerspris, men start lige med at reservere fredag 10.marts til årsmøde på Trinity ved Fredericia.

10% af den danske befolkning er farveblinde. Er det et problem i XMO? Vides faktisk ikke.

Næste møder bliver bestyrelsesmøde torsdag 2. februar og CGM-møde fredad 3.februar

Og husk XMO Brugerforenings årsmøde fredag 10. marts 2017