Rapport fra XMO Brugerforenings årsmøde 2015

Af Tyge Fogh, 2015-03-23
Klik her for kursusprogram, evaluering og andet godt
1024Sol over lillebælt

Så gik der et år og det var atter tid at ride mod vest til Trinity. Ud på de københavnske motorveje med 120 heste spændt for til forventelig kortegekørsel omkring Køge og derefter tæt trafik til Trinity Kursuscenter lige ved den gamle lillebæltsbro.

Denne gang dog en time tidligere end vanligt og med Bente, min sekretær, som behageligt selskab.
Med disse forbedringer gik turen som en leg. Verdenssituationen blev løst og trafikken var lige et nummer lettere at danse med end vanligt så udover lidt kørsel ved Køge med 50-60km i timen, nåede vi frem på behageligste vis en god time før rendez vous.
Hele turen foregik i strålende solskin og nu var der både tid til at checke ind og en tur langs Lillebælt med solnedgangen lige om hjørnet.

Og en tur i baren mens resten af selskabet kom dryssende. Ikke alle havde været lige heldige med trafikken, men kl halvsyv sad 16 middagsdeltagere, 8 fra XMO Brugerforenings bestyrelse, 2 sekretærer og 6 fra CGM, klar ved 14 kuverter. Det var nu ikke Trinitys skyld og uden større besvær lykkedes det hurtigt at bringe overensstemmelse mellem deltagerantal og pladser.

Strammerne i foreningen fastholder stædigt at en middag består af 2 retter, så alt for hurtigt måtte bestyrelsen efterlade sekretærer og CGM i baren og i stedet afholde dagens obligatoriske bestyrelsesmøde. Et møde der blev brugt til at vende XMOs meget snart kommende næste version 8.25 og til at vende foreningens fremtid. Mange bestyrelsesmedlemmer der holder op. Men samtidig plan om at reducere bestyrelsen til 5 medlemmer og 2 forhåndstilsagn om at stille op og en formand der er villig til at fortsætte. Alt i alt basis for at besætte alle bestyrelsespladser uden større besvær.
Og så selvfølgelig planlægning af næste dags kursus, men det var kun finpudsning.

Kursusdagen oprandt. For nogle før end andre, men jeg fik da både morgenmad og en snak i foyeren med nogle af de 70 deltagere. Et imponerende fremmøde i betragtning af en alt for sen annoncering af kurset.

1024XMOs stand
CGM havde stillet deres stand op i foyeren hvilket fungerede glimrende. Så kunne kaffepauserne ubesværet kombineres med en snak om dette og hint og demonstration af nye tiltag.

240Rasmus formandAlt for hurtigt var der samling til velkomsttale ved Rasmus Formand og Fred fra kursusudvalget. Derefter direkte på og hårdt med Quibus Vadimus(Stavet forskelligt gennem årene). Først Kjeld Gandrup fra CGM der mest fortalte om hvad vi kan vente os i den meget snart kommende V8.25. Allerede ude hos nogle. Hos alle i løbet af få uger. I ser jo snart hvad fremtiden bringer, men her kan nævnes

  • beskrivelsen af genvejstasterne direkte på skærmen tilbage igen(Det var sandelig også på tide. De skulle aldrig have været væk)
  • Fast sidebar i højre side(Ikke min kop the, valgfri visning, tak)
  • bt+ctrl+Enter=skrivefelt til blodtryk udvidet med adskillige nye, f.eks hjbt, crp, vægt…(Rigtig godt)
  • Forbedringer i tidsbestilling og adressekartotek(Godt)
  • Automatisk beregning af afstand ved sygebesøg(Gimmick, men det virker)
  • Kærlighedskarussel(Godt med systemintegreret sådan)

Mange større og mindre ændringer. Og som sagt lige om hjørnet, ikke bare i en fjern fremtid.
Den nærmeste fremtid(andet kvartal) skulle også give bedre administration af tidsbestillingen, bedre dankortintegration og div. MEDCOM-ændringer. Lov nu ikke for meget. Og hellere lidt længere ventetid og noget der fungerer godt fra starten.
Ole Klitgaard stod som vanligt for brugerforeningens indslag. Med en ikke helt så lyserød udgave, men dog med positive toner.

Kort pause og derefter dagens hovedtema, Sentinel og akkreditering. Sentinel var hurtigt overstået. P.t. opsamles kun data lokalt og kun hvis man stadig har sentinelklienten kørende. Den kan slukkes, se f.eks hvordan på CGMs hjemmesider(I XMOs topmenu X>X).
Akkreditering ved nogle en del om, nemlig dem der skal være akkrediterede 1. marts 2016 mens 2. og 3. bølge, der skal være færdige henholdsvis et og to år senere, nok er mindre vidende.
Henrik Breiner Koushol(IKAS-Institut for kvalitet og akkreditering i Sundhedsvæsnet). En selvstændig organisation drevet af ca 10mio/år fra regionerne og ca 10mio/år fra statskassen. Styregruppe for organisationen er selvfølgelig stat og regioner, men også mange brancheforeninger, herunder også DADLs forskellige delorganisationer.
Og Mia Grodt (DAK-E-Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, betalt af regionerne og os selv).320Akkrediteringspanelet
Langhåret og utvivltsomt tidskrævende. Mere kan læses på ikas.dk og dak-e.dk.
Nytter det? Ingen evidens.
På sygehusområdet er der dog god evidens for at akkreditering er nyttig, så mon ikke også det gælder i almen praksis.
Skal regionsdrevne klinikker også akkrediteres? Ja.

Så kom dagens højdepunkter, nemlig først den ekstraordinære generalforsamling efterfulgt af den ordinære generalforsamling. Halvdelen af deltagerne løb ud i sandet, mens lægerne, omkring 40 ialt, pænt blev siddende.
240Ordstyrer Dorte KannDorthe Kann fra Ølstykke var inviteret som ordstyrer og dirigerede med sikker hånd slaget gennem først den ene, siden den anden generalforsamling.
Ganske mod sædvane var der ikke megen debat undervejs. Selvom der for en gangs skyld var god tid og alle havde chancen for at blive hørt. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev accepteret, økonomien er fornuftig så kontingentet blev ikke ændret, bestyrelsesvalg og andre valg blev foretaget, intet til eventuelt.

Færdig langt før tid, så det lykkedes den nye bestyrelse at konstituere sig, fordele poster og også nå at spise frokost uden at forhaste sig. Det går lettere, når der er en villig formandskandidat.

Om eftermiddagen var der Workshops. Nedenfor mine kommentarer til dem jeg nåede. Senere kommer forhåbentlig en kommentar til resten.

Fra start til slut “Sandkassen”, med supportere fra CGM til at svare på alle mulige og umulige spørgsmål. Incl. IP-telefoni.

Vedligeholdelse af hjemmesiden.

XMO som app. på ipad og div. andre tablets(?)

WebReq – seneste nyt incl WebPatient.
WebReq har været med på flere årskurser og det er forbavsende så meget nyt og spændende og smarte detaljer der kommer fra den front. F.eks lærte jeg at jeg kunne samle mine rekvisitioner som skabeloner og udprinte f.eks 3*aff-prøver på en gang. Og jeg kan sende sms til patienterne om hvornår de skal komme til blodprøve. Ganske gratis! Nyt tiltag er Webpatient hvor patienterne på forhånd kan registrere hjemmeblodtryk, kol-skemaer, depressionsskemaer…, direkte ind i lægesystemet. Gratis indtil videre, måske betalingsprodukt.
Browserproblemer og WebReq? Microsoft Explorer virker, Google Chrome ødelægger alt andet og sig selv af og til, Firefox virker altid men afsluttende vindue skal lukkes manuelt. Se SOS for mere hjælp.

Besøglægen.dk
Der var nu ikke noget om besøglægen.dk i denne seance. (Det kunne man få på CGMs stand, så det var ikke nogen katastrofe.)
1024Frans fra CGM demonstrerer
CGM ville hellere demonstrere deres nye tiltag: kliniknet. Et internt hjemmesidesystem opbygget med cms-værktøjet WordPress med en blanding af standardmoduler og egne kodede moduler. Kliniknet er beregnet til organisering af instrukser, korrespondancer… whatever. Også med eget modul til akkreditering.
Et værktøj som en del utvivlsomt vil sætte pris på.

Eva Henriksen: “Jeg deltog i seancen ”Tips og tricks i version 8” Her fik vi set mere til hvordan en nye version af XMO ser ud. F.eks klippes dagens notat automatisk ind i henvisningen og i regningsmodulet vil man fremover meget lettere kunne søge en ydelse ved at taste F10 og herefter dele af ordet eller ydelseskode. Der blev vis en del genvejstaster hvoraf nogle vil kunne læses i manualen eller i release-notatet andre skal man huske når de bliver vist…. (måske er de hemmelige :-))

Nyheder fra Medcom

Så ville hestene hjem og så skete der ikke mere den dag.