Uformel rapport fra bestyrelses- og CGM-møder 16.-17. juni 2016

2016-06-22 Tyge Fogh

XMO Brugerforenings bestyrelse mødtes torsdag 16.juni eftermiddag på Sabro Kro til middag med efterfølgende bestyrelsesmøde.
Dagen efter, fredag 17.juni, mødtes bestyrelsen med CGM, leverandøren af XMO, i CGMs århusianske hovedkvarter.

Referat fra bestyrelsesmødet kan læses her.
Referat fra mødet med CGM skrives af CGM og forefindes ikke endnu.

En prosaversion af begivenhederne de to dage følger her:

XMO Brugerforening havde ved mødet 625 medlemmer. Tallet er den efterfølgende uge steget med foreløbig 15 efter “reklame” for brugerforeningen i XMOs meddelelser. Dette er ikke udtryk for at foreningen er i lommen på CGM, men udtryk for at CGM og Brugerforeningen gerne vil samarbejde om udviklingen af XMO og hvem er bedre til det end brugerne. Og hvem er bedre til at koordinere og beslutte hvad der skal udvikles end programudvikler og brugerforening i fællesskab?

Hjemmesiden har 290 tilmeldte brugere.

Diskussionsforum har 194 tilmeldte brugere.

XMO på Facebook er en nyskabelse, der ikke har noget med XMO Brugerforening at gøre. Det forhindrer ikke at bestyrelsen også vil melde sig til, men nok vil reservere det meste af krudtet til at agere på diskussionsforum og hjemmeside.

Der er for at sige det mildt, ikke ganske orden i regnskaberne. Ikke sådan at der på nogen måde er forsvundet penge, men bogføringen er først for nylig afsluttet for 2015 og kontingentopkrævning er endnu ikke sket for 2016.
I erkendelse heraf overtager Eva Henriksen kassererfunktionen med passende assistance fra bogholder og revisor efter eget valg.
Forvent meget snart en kontingentopkrævning. Som noget nyt og absolut arbejdsbesparende vil opkrævningen ske via PBS.

Der er ikke aftalt præcise retningslinier for honorering af bestyrelsen i forbindelse med f.eks årsmødet. Forslag fremlægges og vedtages. Kan ses under Foreningsstof>Honorarer.

Årsmødet 2016 havde et forholdsvis beskedent deltagerantal. En af årsagerne sen annoncering. Efter de afgivne evalueringer, fik deltagerne absolut noget ud af årsmødet. Gennemgående kritik var dog at programmet var for stramt og Sandkassen manglede.
Det vil ikke ske til næste år!
Reservér allerede nu fredag 10. marts 2017 til en tur til Trinity.

FMK har som vanligt trukket tænder ud. Både hos det meste af bestyrelsen, der har været medtestere og hos CGM der har alt for travlt med at lave FMK til at lave andre tiltrængte forbedringer i XMO. F.eks tidsbestillingen, hvor et par bestyrelsesmedlemmer var til møder med CGM i efteråret og så skete der ikke mere.
FMK i version 8.33 er blevet modtaget med en del/meget kritik. Ikke altsammen lige berettiget. Det kan betale sig at læse manualen og følge med på diskussionsforum med lidt tips og tricks.

F.eks er det fjollet (synes skribenten) at man skal ned i venstre hjørne for at finde feltet “Opret ordination”. Sæt musen på bjælken, hold venstre musetast nede og træk feltet op i toppen af sidebaren, hvor det hører hjemme, slip musetasten, sæt hak i “Vis Liste” og cursoren i søgefeltet. Tryk ctrl+shift+g og du har gemt opsætningen til næste gang.

Bemærk også at ordinationer udefra nu skrives med blåt. Så er det let at se hvilke ordinationer andre skal forny.

Og prøv at højreklikke forskellige steder. En lokalmenu dukker op med de mest brugte funktioner.

Der er selvfølgelig nyt på vej på FMK-fronten. Tilskudsansøgning direkte fra XMO i stedet for via fmk-online lyder da tiltalende.

Databasen der blev for stor
Det kom faktisk også bag på CGM at så mange ramte loftet for den gratis database ved seneste FMK-ændring. Og så sent at det var svært/umuligt at underrette brugerne på en både hurtig og fornuftig måde. CGM holder som princip ikke øje med hvor store vores databaser er, men er p.t. meget velorienterede på dette punkt. Ellers kan supporten altid være behjælpelige med et check.

Vi diskuterede hvordan vigtige meddelelser om f.eks aktuelt omfattende programopdateringer og økonomisk tyngende hard- og software-opdateringer kommer ud i tilstrækkelig god tid og til tiden. Ingen klare løsninger, men CGM vil bestræbe sig på at orientere bedre.

Samarbejdsaftalen mellem CGM og Brugerforeningen er begge parter enige om at fortsætte uforandret. Hele aftalen kan læses her.

XMO vokser. 10-15 nye klinikker siden sidste møde.

Vi taler om e-learning og instruktionsvideoer. Vældig brugbart, men også ressourcekrævende.

Vidste du at du i medicinkortet kan skrive en dosering kort, f.eks 1*2*3 som automatisk oversættes til 1 tablet 2 gange dagligt i 3 dage.

Vi er enige om at alle gennemgår ønskelisterne på Producteev (Værktøj til at strukturere og sortere mange informationer, i vores tilfælde brugerønsker), kommer med nye ønsker og vi sammen prioriterer nyskabelser i XMO. Som altid vil CGM gerne have noget nyt at præsentere på lægedage, så det er med at slå til.