Videomøde med CGM d. 26.01.2023

Referat af møde med CGM

Til stede Kjeld Gandrup, Eva, John, Christopher, Heidi og Robert. 

  1. Man kan godt logge på ”Besøg Lægen” med MitID. 
  2. Vi drøftede nogle fejl i enkeltklinikker og kvaliteten af tilbagemeldinger om fejl fra bestyrelsen, og vi aftalte at Kjeld laver en skabelon for tilbagemeldinger.
  3. XMO 11 rulles ud i øjeblikket med ca. 100 klinikker om ugen. Det forventes at alle er på XMO 11 i slutningen af februar. Efterfølgende vil man arbejde med at opnå ISO-certificering. 
  4. Robert udtrykte sine frustrationer over mange uhensigtsmæssigheder og overflødige klik, samt over at fejl som tidligere er blevet rettet, kan blive genintroduceret. 
  5. Vedr. opgradering, så XMO kan følge med i opgraderingen af MinLæge-appen: Kjeld mener, at PLO har været stærkt medvirkende til, at XMO ikke er med på alle parametre. Bla. har PLO ikke taget højde for, at man risikerer at modtage inficerede vedhæftede filer. 
    Punktet ledte videre til en drøftelse af, hvorvidt man som bruger skal kunne lukke ned for e-portalen (helt eller delvist efter eget ønske). Kjeld mener, at det er PLO, der har stillet krav om, at man altid skal kunne kontakte sin læge.
    Vi blev enige om, at der må holdes et møde mellem bestyrelsen, PLO og Kjeld. John kontakter PLO.