Raportage fra mødet

2019-03-20 Tyge Fogh

Trinitys våde tage

Så blev det atter tid til XMO Brugerforenings Årsmøde. For referentens vedkommende det 13. i træk. I hvert fald har jeg været med i bestyrelsen eller været suppleant siden 2007 og været med til alle møder siden da.

Det sidste år har jeg været suppleant og stort set ikke været med til at planlægge årets møde så for en gang skyld kender jeg ikke meget til programmet. Jeg ved dog at årsmødet er ændret radikalt i år. Den traditionelle paneldiskussion er sparet væk og i stedet er der undervisning og workshops hele dagen. Årsag? Måske fordi årsmødet sidste år blev frakendt sin status som fagligt relevant kursus med deraf manglende blåstempling i kursusfonden. Hvorfor så ikke tage konsekvensen og øge indholdet af det der er  brugernes største interesse, nemlig at lære at bruge XMO bedre og i det hele taget få en lettere elektronisk hverdag.

Uanset baggrunden for forandringerne ser det ud til at falde i brugernes smag. 137 deltagere tilmeldt få dage før kick off og der kom et par efternølere til de sidste dage og en enkelt på selve kursusdagen.

Vanen tro startede jeg fra Farum torsdag tidligt på eftermiddagen. Med mig havde jeg mine to sekretærer, Hanne og Bente, som sørgede for jeg ikke faldt i søvn undervejs så efter et par ganske begivenhedsløse timer ankom vi til Trinity. Eller var det Munkebjerg ved Vejle. Tidligere i mange år brugt som kursussted og i lige så mange år havde jeg et værelse med udsigt over parkeringspladsen. Og i år ingen udsigt over Lillebælt til mig, men våde tage og et par biler er vel også ok.

 

Eva S, Fred, John, Robert, Eva H og Heidi. Tyge holder kameraet

Baren var i anledning af kurser og behov for udvidet restaurationsplads flyttet til et frastødende lokale. Øllet var dog det samme og i øvrigt blev det hurtigt tid til bestyrelsesmøde. Mens en større flok sekretærer, uddannelseslæger, læger, bioteknikere, sygeplejersker og CGM-folk udforskede drinkskortet (eller foretog sig andre aktiviteter) blev der kaldt til bestyrelsesmøde. De sidste detaljer for næste dags kursus kom på plads og diverse drøftet. Referat findes andetsteds. De flittige deltagere ses nedenfor

Middag for alle 17 kl 1930. Alle var sultne så Trinity kunne have serveret hvad som helst, men det gjorde de ikke. Det smagte altsammen godt. Taler var der ingen af og de fleste gik tidligt i seng så de var klar til næste dags strabadser.

Fredag startede helt som planlagt. De første mødedeltagere nåede frem lidt over otte. Ikke alle nåede morgentraktementet men de fleste var nået frem ved mødestart kl 9:

Et minut før kick off

137 deltagere, men som det ses ovenfor er der god plads til flere og hvorfor er forreste række så upopulær? God plads til benene og billedet havde været bedre uden en prangende tom række i forgrunden. Husk det til næste møde, tak

Formanden

Programmet startede traditionen tro med velkomst ved formanden, lidt logistiske oplysninger og så lige så traditionelt “Quibus Vadibimus” (Hvor skal vi gå hen sammen? Jeg må checke med en latinkyndig om det overhovedet er betydningen og om det er stavet rigtigt.

Programejer(?) Kjeld Gandrup fra XMO fortalte om det forgangne år og om det kommende års programudvikling.

Der sker mange ting. Rigtigt meget obligatorisk tilpasninger til MedCom-standarder, EUs datalovgivning har trukket tænder ud og forløbsplanerne fylder også. Rigtig meget bemærker man ikke som bruger så f.eks bedre tidsplan (Har været på dagsordenen siden 2007) blev der gået let hen over(=ikke nævnt). Hvad der blev nævnt i

5

Koncentrerede tilhørere

6

gg

Pause

7