,

Bestyrelsesmøde 13.10.2022 med telefonmøde med CGM

REFERAT AF MØDE I XMO BRUGERFORENINGS BESTYRELSE 13.10.2022

Til stede: alle (John, Heidi, Eva, Fred, Morten, Christopher og Robert)
Referent: Robert

 1. Rundvisning i Heidis nye, flotte klinik.
 2. Status på XMO version 11: der var stor frustration blandt testerne af følgende årsager:
  a. der er meldt mange fejl ind, men rettelserne udebliver.
  b. mange urettede fejl forekommer lette at løse, f.eks. skriftstørrelse i epikriser og e-kons’er.
  c. der har været alvorlige fejl med f.eks. timebogen, som besværliggør vores arbejde og tager tid.
  d. det er meget frustrerende, at der kommer nye fejl, når gamle fejl rettes. Af og til lige så mange nye fejl som antal rettede.
 3. Telefonmøde med Kjeld Gandrup: CGM arbejder på højtryk men har svært ved at komme i mål.
  CGM’s frustrationer:
  a. Mange fejl findes kun i en enkelt klinik.
  b. Det er svært at forstå, hvordan de nye fejl opstår.
  c. 4 ud af 5 programmører arbejder med fejlrettelse – den 5. er på ferie.
  d. CGM ønsker at få alle over på XMO 11, så der bliver denne ene version at rette fejl i og udvikle videre på.
  e. CGM ønsker, at der hurtigere kommer tilbagemeldinger, når de stiller spørgsmål på Slack, da der ellers går værdifuld tid til spilde.
  f. CGM oplever, at testerne ikke beskriver fejlene præcist nok.
  Vi aftalte, at testerne i bestyrelsen prøver at finde motivationen igen og melder hurtigere ind med svar på spørgsmål, grundigere forklaringer og nye fejl.
 4. Planlægning af årsmøde 2023:
  a. Der var på årsmødet 2022 meldt tilbage fra flere, at undervisningssessionerne var for korte. Således prøver vi i 2023 en model med 1-times moduler med 45 min. undervisning efterfulgt af 15 min. pause.
  b. Vi lavede en ny tidsplan for årsmødet 17/3-22 og talte om emner til workshops – se nedenfor.
            1. Tips og tricks – CGM
            2. Hotkey – Christopher
            3. IT-sikkerhed – Heidi spørger Jeanette
            4. Rigtig brug af FMK – CGM
            5. Optimer den måde du bruger F11 – CGM
            6. Webreq inkl. Webpt. – Robert kontakter Synlab
            7. Åben workshop, som kører hele dagen – CGM
            8. NY: Gadgets som kan forsøde din hverdag i klinikken, på plejehjemmet eller på sygebesøg – Heidi skriver på Facebook
            9. NY: MinLæge app’en: hør om de nye features og lær at bruge appen optimalt – John spørger PLO
  Vi tænker over yderligere forslag til emner: Robert spørger på Facebook
 5. Fred søger om refusion, når der foreligger et program. Vi forventer at få ½ dags refusion for læger og personale.
 6. Heidi undersøger, om man kan hyre Harske Hubbi som DJ til torsdag aften og hvad han i så fald koster.
 7. Tidslinie: Uge 43 (tirsdag) teaser/indbydelse om årsmøde og socialt arrangement sendes ud som push-besked -> på næste bestyrelsesmøde 24/11 fastlægges programmet.
 8. Vi aftalte at fastholde prisen fra sidste år: personale kun årsmøde 1000 kr., læger kun årsmøde 1200 kr., personale socialt arrangement med overnatning og årsmøde 1600 kr., læger socialt arrangement med overnatning og årsmøde 2000 kr.
 9. Tidsplan:
  8.15 – 8.45 Ankomst og registrering
  8.45 – 8.55 Velkomst v. bestyrelsen
  9.55 – 9.30 CGM, roadmap samt åben Q&A-session.
  9.30 – 9.45 Pause
  9.45 – 10.30 Workshops, 1. session
  10.30 – 10.45 Pause
  10.45 – 11.30 Workshops, 2. session
  11.30 – 12.00 Generalforsamling/åben workshop for personale
  12.00 – 13.00 FROKOST
  13.00 – 13.45 Workshops, 3. session
  13.45 – 14.00 Pause
  14.00 – 14.45 Workshops,4. session
  14.45 – 15.00 Pause
  15.00 – 15.15 Evaluering og tak for i dag