Indlæg af Robert Balslev

Ordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Robert Balslev blev valgt som referent. Evt.:               a. Det blev foreslået at man reklamerer for Brugerforeningen i XMO (som push-besked).                      b. Det blev foreslået at opdatere hjemmesiden, og det blev drøftet, i hvilken grad man skal bruge hjemmesiden og i […]

Ekstraordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt. Robert Balslev blev valgt som referent. Vi har haft 2 meget aktive suppleanter i bestyrelsen, hvor arbejdsmængden er steget, hvorfor bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, hvor bestyrelsen udvides fra 5 faste medlemmer og 2 suppleanter til 7 faste medlemmer og 1 […]

Møde med CGM 25.11.2022

REFERAT AF MØDE MED CGM 25.11.2022 Dagsorden: EVT.: 1. Vi drøftede, hvordan man kan få en mere effektiv indmelding af fejl, da CGM oplever, at brugerne går på Facebook i stedet for at kontakte supporten. Da der var store problemer med XMO 10, var der ikke så mange, der meldte fejlen ind, hvorfor der gik […]

Bestyrelsesmøde 24.11.2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I XMO BRUGERFORENING 24.11.2022 Dagsorden til Bestyrelsesmøde XMO Brugerforening  24/11-2022 Referat:Til stede: John, Fred, Christopher, Eva og Robert – Heidi deltog på Zoom. Afbud: Morten.