Ekstraordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Robert Balslev blev valgt som referent.

Vi har haft 2 meget aktive suppleanter i bestyrelsen, hvor arbejdsmængden er steget, hvorfor bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, hvor bestyrelsen udvides fra 5 faste medlemmer og 2 suppleanter til 7 faste medlemmer og 1 suppleant.
Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt.