Møde med CGM 25.11.2022

REFERAT AF MØDE MED CGM 25.11.2022

Dagsorden:

 1. Der responderes ikke på bestyrelsens henvendelser til CGM om push-beskeder: Heidis mail er tilsyneladende sendt til en forkert email-adresse. Man kan altid sende til Kjeld eller Morten, som så vil tage ansvar for at tingene sker.
 2. Hvornår kommer man til at kunne logge på hjemmesiderne med MitID? Det kan man allerede, men det fremgår endnu ikke på login-siden. Hvis man vælger ”Log ind med Nem-ID” får man også mulighed for at logge på med MitID.
 3. Store problemer med XMO 10: der har været et teknisk problem vedr. FMB, så når man logger på FMK kan der gå lang tid før, FMB er indlæst, hvilket XMO har ventet på. Dette bliver rettet og bliver klar til udrulning i næste uge.
 4.  Spørgsmål fra bruger vedr. at lukke mail for en enkelt bruger: CGM vil overveje, hvordan man via hjemmesiden kan slå e-kons fra i en periode og kommunikere lægens fravær til ptt. Det er omfattende, da der også skal overvejes forbindelse til MinLæge-app. Vi prøvede at finde en workaround, men den er ikke særlig elegant. Man kan ændre teksten i infofeltet, som pt. ser, når de logger på via klinikkens hjemmeside: Vælg ”vedligehold” -> ”Andet” -> ”Klinikker” -> vælg klinikken og tryk på ”Ret” -> vælg ”flere funktioner” -> vælg ”e-portal” -> Ret teksten på fanebladet ”Konsultation”. Denne tekst er det tekstfelt der vises på siden, hvor ptt. vælger den bruger, som de vil skrive e-kons til.
 5. Hvordan fungerer test af XMO, kan det forbedres: testmiljøet er ikke så tæt på den ægte version, som man kunne ønske. CGM vil kraftigt overveje, hvordan man kan bedre testprocessen, så test-versionerne indeholder færre fejl. Evt. lave kopi af systemet fra en bruger (i bestyrelsen?), som købes ind på en fridag til at teste.  Endvidere skal CGM gøre mere ud af at teste visuelle og grafiske uhensigtsmæssigheder, som måske ikke får XMO til at gå ned, men som giver store problemer i brugerens/testerens dagligdag.
 6. Access violations i både XMO 10 og XMO 11: vi oplever en del access violations i både 10 og 11. Husk at genstarte, når dialogboksen kommer frem, så man undgår fejl, der er afledt af den aktuelle access violation. Kan du ikke genstarte, så fortsæt og gem alt, der kan gemmes og genstart derefter.
  Kjeld eftersender noget statistik efter mødet.
 7. Fra Facebook-gruppen – telefonnummerformat er uhensigtsmæssigt, når/hvis man skal copy/paste: CGM vil finde en løsning.
  1. Årsmøde:   a. Vi snakkede om undervisningsemner (FMK, F11, Diagnosekort, Klinik+, Ydelsesstøtte, Patientcockpit, MinLæge roadmap, Tips tricks og nyheder (input fra support og brugerforening),      Datakonsulenterne?
                      b. Frans vil ændre tilmeldingen, så vi får de oplysninger, som vi har brug for.
 8. Hvor mange klinikker er på XMO 11: ca. 39
 9. Hvor langt er CGM med at rette fejlene på Mortens liste: Kjeld kommer med en snarlig tilbagemedlding.

EVT.:

1. Vi drøftede, hvordan man kan få en mere effektiv indmelding af fejl, da CGM oplever, at brugerne går på Facebook i stedet for at kontakte supporten. Da der var store problemer med XMO 10, var der ikke så mange, der meldte fejlen ind, hvorfor der gik lang tid, før omfanget af problemet gik op for CGM. Kunne man lave fejl-indmelding via en drop-down menu, så man slipper for at ringe? Kjeld undersøger.

2. Supporten har genindført call-back, men man skal huske, at opgive et telefonnummer, der ikke er/bliver lukket.

3. Højreklik i stamkort og sidebar skal være ens. Der arbejdes på dette.

4. Flere Ip-telefoni selskaber (bla. Tomsbæk og IP Netcom) kan finde ud af at ringe op fra stamkort og sidepanel. IP Nordic kan ikke.