Bestyrelsesmøde 24.11.2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I XMO BRUGERFORENING 24.11.2022

Dagsorden til Bestyrelsesmøde XMO Brugerforening  24/11-2022

 1. Godkendelse af seneste Bestyrelsesmødereferat /alle
 2. Valg af referent/alle
 3. Samarbejdsaftale er der lavet opkrævning ? /EVA
 4. Planlægning af Årsmødet 17/3  2023. STATUS på opgaver ”Flyer”  /alle
 5. Ændring af vedtægter mhp. at udvide bestyrelsen og plan for dette: /JR
 6. Medlemsstats: Antal FB,  Antal Aktuelle medlemmer, /RB
 7. Møde med CGM 25/11: Gennemgang af spørgsmål.  Som er lagt op på Slack  /JR
 8. Evt.  

Referat:
Til stede: John, Fred, Christopher, Eva og Robert – Heidi deltog på Zoom. Afbud: Morten.

 1. Referat fra sidste (video-)møde blev godkendt med følgende kommentarer: det hotfix der nævnes som skulle udrulles samme aften er senere rullet tilbage igen pga. for mange fejl. Endvidere er workshop med bestyrelsen aflyst, da det viste sig, at CGM ikke har kapacitet til at indføre evt. ændringer og nyskabelser, der vil komme ud af en workshop.
 2. Referent: Robert.
 3. Opkrævning er sendt til CGM, som har betalt.
 4. Vedr. årsmøde:       a. Vi arbejdede med opsætning af årsmødet og lavede følgende program:
                                     Workshop, 1. session: IT-sikkerhed <> MinLæge <> HotKey <> Tips og tricks til XMO
                                     Workshop, 2. session: IT-sikkerhed <> MinLæge <> Optimér din brug af F11, FMK og Diagnosekortet <> App’s og Gadgets
                                     Workshop, 3. session: Webreq <> Tips og tricks til XMO <> Apps og Gadgets <> Optimér din brug af F11, FMK og Diagnosekortet
                                     Workshop, 4. session: Optimér din brug af F11, FMK og Diagnosekortet <> WebReq <> HotKey <> Tips og tricks til XMO
                                 b. Harske Hubbi synes vi er for dyr. Vi blev enige om at droppe levende musik og DJ. Vi sætter en playlist på i baggrunden, mens folk hygger sig og snakker  (i stedet for dans).
                                 c. Vi aftalte, at man efter hovedretten bliver flyttet rundt, så man kommer til at møde andre, end dem man oprindelig sad med.
                                 d.  Vi blev enige om at slå 2 emner sammen (Optimal brug af F11sammen med FMK). Endvidere ændrede vi navnet på sessionen ”gadgets” til ”Gadgets og app’s” (foreløbige emner: gatekeeper, mobilt EKG, TrænDinRyg, rygøvelser på sundhed.dk – også på arabisk, derm-loop).
                                 e. To do-liste: søge om refusion (Fred), kontakte paraplyorganisationen for sundheds-app’s (Christopher), kontakte PLO vedr. MinLæge app-sessionen (John), spørge CGM om de er klar på planen ovenfor (gøres i morgen på mødet med CGM). Opdatere flyer om årsmødet (Heidi), lægge flyeren ud på FB (Robert).
                                 f. Vi drøftede muligheden for, at man i forbindelse med årsmødet bliver indmeldt i Brugerforeningen (via markering: er du medlem af Brugerforeningen – ja/nej).
                                 g. Vedr. tilmelding til årsmødet: sidste år fungerede selve tilmeldingen godt, men de lister, der blev genereret, var for dårlige. Listerne over tilmeldte skal indeholde følgende informationer: Kliniknavn, deltagernavn, titel (læge eller personale), med eller uden aften-arrangement. Hotellet vil gerne have 2 lister, 1 med de overnattende gæster og 1 med gæsterne til dagsarrangementet.
 5. Vi blev enige om at indstille, at bestyrelsen udvides med 2 faste medlemmer til 7 i alt, men reducere antallet af suppleanter fra 2 til 1, som forventes at komme til mindst 2 bestyrelsesmøder.
  Det forventes, at man er eller bliver medlem af Brugerforeningen.
 6. Der er nu 368 medlemmer af vores FB-gruppe.
 7. Vi gennemgik punkter til mødet med CGM i morgen.
 8. Evt.: John har talt med Martin Bagger, som ønsker at mødes med nogle af os for at høre vores mening om, hvordan IT kan implementeres i forbindelse med OK 22. Der bliver udsendt et tidspunkt for mødet mhp. tilmelding fra dem, der ønsker at deltage.