Velkommen til XMO Brugerforening

XMO Brugerforening er en forening for brugerne af XMO, som arbejder sammen med CGM for at varetage brugernes interesser. Bestyrelsen består af brugere (der alle er praktiserende læger), som vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med årsmødet.

Møde med CGM 25.11.2022

REFERAT AF MØDE MED CGM 25.11.2022 Dagsorden: EVT.: 1. Vi drøftede, hvordan man kan få en mere effektiv indmelding af fejl, da CGM oplever, at brugerne går på Facebook i stedet for at kontakte supporten. Da der var store problemer med XMO 10, var der ikke så mange, der meldte fejlen ind, hvorfor der gik […]

Bestyrelsesmøde 24.11.2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I XMO BRUGERFORENING 24.11.2022 Dagsorden til Bestyrelsesmøde XMO Brugerforening  24/11-2022 Referat:Til stede: John, Fred, Christopher, Eva og Robert – Heidi deltog på Zoom. Afbud: Morten.

Bestyrelsesmøde 13.10.2022 med telefonmøde med CGM

REFERAT AF MØDE I XMO BRUGERFORENINGS BESTYRELSE 13.10.2022 Til stede: alle (John, Heidi, Eva, Fred, Morten, Christopher og Robert)Referent: Robert

Møde med CGM 12.08.2022

Du skal logge ind for at se denne side.

Bestyrelsesmøde 11.08.2022

Du skal logge ind for at se denne side.