Velkommen til XMO Brugerforening

XMO Brugerforening er en forening for brugerne af XMO, som arbejder sammen med CGM for at varetage brugernes interesser. Bestyrelsen består af brugere (der alle er praktiserende læger), som vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med årsmødet.

Ordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Robert Balslev blev valgt som referent. Evt.:               a. Det blev foreslået at man reklamerer for Brugerforeningen i XMO (som push-besked).                      b. Det blev foreslået at opdatere hjemmesiden, og det blev drøftet, i hvilken grad man skal bruge hjemmesiden og i […]

Ekstraordinær Generalforsamling 17.03.2023

Dorte Kann blev valgt som ordstyrer. Hun konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt. Robert Balslev blev valgt som referent. Vi har haft 2 meget aktive suppleanter i bestyrelsen, hvor arbejdsmængden er steget, hvorfor bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, hvor bestyrelsen udvides fra 5 faste medlemmer og 2 suppleanter til 7 faste medlemmer og 1 […]

Møde med CGM 25.11.2022

REFERAT AF MØDE MED CGM 25.11.2022 Dagsorden: EVT.: 1. Vi drøftede, hvordan man kan få en mere effektiv indmelding af fejl, da CGM oplever, at brugerne går på Facebook i stedet for at kontakte supporten. Da der var store problemer med XMO 10, var der ikke så mange, der meldte fejlen ind, hvorfor der gik […]

Bestyrelsesmøde 24.11.2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I XMO BRUGERFORENING 24.11.2022 Dagsorden til Bestyrelsesmøde XMO Brugerforening  24/11-2022 Referat:Til stede: John, Fred, Christopher, Eva og Robert – Heidi deltog på Zoom. Afbud: Morten.